Wilk syty, owca cała

Władze hiszpańskiej wspól­noty autonomicznej Kastylia i León poinfor­mowały o skuteczności tamtejszego programu odstrzału wilków.

Po raz pierwszy w historii poziom szkód wypłacanych z tytułu ataków wilków na zwierzęta hodowlane i gospodar­skie uległ zmniejszeniu. W pierwszym kwartale bieżącego roku było 429 tego rodzaju zdarzeń, generując łączną sumę odszkodowań na poziomie blisko 194 tys. euro. Dla porównania w analo­gicznym okresie ubiegłego roku zgło­szonych zostało niemal 1100 zdarzeń wymagających wypłaty 575 tys. euro.

Obecna liczebność wilków na Pół­wyspie Iberyjskim szacowana jest na około 2,5 tys. osobników zgru­powanych w około 300 watahach. Zdecydowana większość występuje w północno-zachodniej części kraju – w Galicji, Asturii, Kantabrii oraz Kastylii i León. W ostatnich latach wilki odbudowują swoją obecność i coraz liczniej występują na połu­dnie od rzeki Duero, która wyznacza umowną granicę ochrony gatunku. Na północ od tej rzeki wilki pod­legają umiarkowanemu odstrza­łowi łowieckiemu dla utrzymania liczebności tego gatunku pod kon­trolą. Każdego roku wydawanych jest około 200 licencji na odstrzał, co stanowi około 10 proc. ogól­nej liczby wilków na tym terenie. W ostatnich latach przyrost liczeb­ności wilków z niepokojem obser­wowany był również w położonych na południe od Duero obszarach prowincji Salamanca, Zamora, Avila i Segovia.

Jak podkreślają władze Kastylii i León, ściśle kontrolowany program odstrzału wilków potwierdza swoją skuteczność jako właściwe narzędzie ochrony populacji iberyjskiego podgatunku wilka. Kontrolując przyrost liczebności, ogranicza się migrację na południe, gdzie utrzymanie obecności wilków wiąże się z poważnymi szkodami i konfliktem społecznym.

Łukasz Kołakowski / fot. Shutterstock.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter