Wilki do odstrzału

Norweski rząd zdecydował w drugiej połowie września tego roku, że w bieżącym sezo­nie łowieckim tamtejsi myśliwi powinni odstrzelić 47 z 68 wilków, które zostały zinwentaryzowane na terytorium tego kraju.

shutterstock_484722790_sDecyzja władz w Oslo wywołała oczywiście atak ze strony norweskich organizacji ochroniarskich oraz… szeroki aplauz norweskich obywateli.

W emocjonal­nych dyskusjach, prowadzonych także na łamach tamtejszej prasy, zderzone zostały z jednej strony oskarżenia o „masowy ubój i rzeź, jakiej Norwegia nie znała od ponad stu lat”, z dru­giej zaś słowa o zagrożeniu dla rolników, a także zwy­kłych miesz­kańców, którzy nie pozwalają w wielu rejonach południowo­-wschodniej części Norwe­gii wychodzić dzieciom samym z powodu pojawia­jących się w bezpośrednim otoczeniu domostw wilczych watah.

Decyzja o ograniczeniu wilczej populacji o dwie trzecie zostanie jed­nak utrzymana w mocy. Rząd, mający w tej sprawie mocne poparcie opinii publicznej, podkreśla, że chce w ten sposób uniknąć nielegalnych polowań na wilki i niekontrolowanego trzebie­nia wilczych stad. Zgodnie z zalece­niami naukowców, 24 wilki mają być odstrzelone na terenie uznanym za ich podstawowe siedlisko, 13 następnych w rejonach wokół tego terenu, a kolej­nych 10 w innych regionach kraju.

Wnioskowało o to wielu naukow­ców zajmujących się ochroną środo­wiska, wskazujących na rosnącą liczbę wilków w Norwegii mimo prowadzonej już od wielu lat redukcji tej populacji. W poprzed­nim sezonie wydano decyzję o odstrzeleniu 16 wilków, a wcześniej redu­kowano wilki w latach 2000, 2005 i 2011.

Kto może strzelać w tym sezonie do wil­ków? Zgodnie z tamtejszymi przepisami, każdy myśliwy mający wyku­pioną norwe­ską licencję łowiecką i ukoń­czone 18 lat może bezpłatnie zarejestrować chęć odstrzału „dużych dra­pieżników”. W ten sposób automa­tycznie uzyskuje takie prawo.

W 2015 roku chęć zapolowania na 16 wilków zgłosiło aż 11 571 myśliwych. Zgłoszenie do odstrzału 18 niedźwiedzi brunatnych wysłało z kolei 10 930 łowców, a na 141 przeznaczo­nych do odstrzału rysi chciało polować 10 820 posiadaczy łowieckich licencji.

Maciej Basiewicz / fot. Shutterstock

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter