Wspieranie kłusownictwa

Niepewne są losy projektu organi­zacji ochroniarskiej, która wykupuje m.in. cyrkowe lwy i próbuje adaptować je do samodzielnego życia na wolności.

Nie wiadomo, jakie będą dalsze losy projektu jednej z organi­zacji ochroniarskich działa­jących na rzecz praw zwierząt, która wykupuje cyrkowe zwierzęta i próbuje adaptować je do samodzielnego życia na wolności. W ubiegłym roku z cyr­ków w Peru i w Kolumbii wykupiono w ten sposób 33 lwy, które zostały wypuszczone do ściśle strzeżonego i zamkniętego rezerwatu w Republice Południowej Afryki. Prowadzący ten projekt nie chwalą się informacjami na temat jego przebiegu i ewentu­alnej skuteczności, tym bardziej że mimo nowoczesnego systemu elek­tronicznej ochrony i całodobowych uzbrojonych patroli nie radzą sobie z kłusownikami.

Policja i służby zwalczające kłusow­nictwo nagłośniły ostatnio prowadzone śledztwo w sprawie śmierci dwóch lwów odnalezionych przez służby parku z odciętymi głowami, łapami i ogonami, co zdaniem policji świadczy o rytualnym zapotrzebowaniu miejsco­wych szamanów produkujących z części zwierząt napary lecznicze i talizmany. Kłusownicy polują na lwy również w odpowiedzi na podobne zapotrzebo­wanie azjatyckiego rynku medycznego na kości lwów, które sproszkowane wykorzystywane są do leczenia, oraz na zęby i pazury używane w produk­cji wymyślnych ozdób. Odrębną grupę kłusowników stanowią ci, którzy zabi­jają lwy dla wyeliminowania konku­rencji w polowaniu na inne zwierzęta, oraz hodowcy bydła wykładający zatrute przynęty w celu ochrony swo­ich stad.

Nie wiadomo, jaki jest los pozosta­łych zwierząt biorących udział w projek­cie, który jest największym w historii tego rodzaju przedsięwzięciem ewa­kuacji wielkich kotów. Nie od dziś wiadomo, że zwierzęta bardzo trudno adaptują się do życia na wolności i bez wsparcia ze strony człowieka w zasadzie nie mają szans na przetrwanie w kon­kurencji z miejscową populacją i pod wpływem presji kłusowniczej. Wiele wskazuje jednak na to, że ta największa ewakuacja zakończyć się może najwięk­szym fiaskiem.

Gabriel Wolniewicz / fot. Shutterstock.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter