Wyborcze lisy

Premier Theresa May chce zmiany prawa łowieckiego, w szczególności zależy jej na ponownej legalizacji tradycyjnych polowań na lisy.

W kwietniu bieżącego roku przewodnicząca rządzącej w Wielkiej Brytanii Par­tii Konserwatywnej premier Theresa May ogłosiła powszechne wybory do parlamentu w nadziei na zgro­madzenie większościowego pakietu głosów pozwalającego na utworzenie samodzielnego gabinetu.

Ku zasko­czeniu obserwatorów i komentatorów politycznych pani premier, wymienia­jąc plan reform do przeprowadzenia po ewentualnym zwycięstwie Partii Konserwatywnej, wskazała również na potrzeby zmiany prawa łowieckiego, w szczególności ponowną legalizację tradycyjnych polowań na lisy, które od czasu wprowadzenia zakazu w 2004 roku stanowią pole zażartego konfliktu środowisk łowieckich i antyłowieckich organizacji ekologicznych.

– Nie zamierzam wycofywać się z moich obietnic. Po wyborach przepro­wadzona zostanie parlamentarna debata nad zmianami prawa łowieckiego, w której każdy będzie mógł zagłosować zgodnie ze swoimi przekonaniami – powiedziała premier May podczas jed­nego z ostatnich wywiadów. – Osobiście zawsze byłam zwolenniczką tradycyj­nych polowań na lisy i w ten sposób będę głosować.

Byłaby to kolejna próba nowe­lizacji prawa łowieckiego w kwestii polowań par force. Przypomnijmy, że obowiązujący zakaz dotyczy polo­wań ze złają psów gończych, których zadaniem jest doścignąć i zadusić lisa (przeciwnicy tego rodzaju polowań uznają tego rodzaju łowy za szczegól­nie okrutne, ponieważ lisy są najczę­ściej rozszarpywane przez psy). Co cie­kawe, tego rodzaju polowanie jest wciąż legalne w Szkocji, podczas gdy w Anglii i w Walili polowania na lisy par force mogą być prowadzone jedynie z wykorzystaniem sfory (pary) psów i w sposób umożliwiający uśmiercenie lisa za pomocą broni palnej. Poprzed­nia próba zmiany prawa miała miejsce w 2015 roku, kiedy to Szkocka Partia Narodowa wycofała się z poparcia pro­jektu przygotowanego przez gabinet Davida Camerona.

Łukasz Kołakowski / fot. Shutterstock

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter