Wypadki w Internecie

Wypadki drogowe z udziałem dzikich zwierząt stanowią problem w większości kra­jów europejskich. W Niemczech szacuje się, że w 2015 roku było ponad 213 tys. takich zdarzeń.

Według danych Nie­mieckiego Związku Łowieckiego (DJV), co 2,5 minuty dochodzi do kolizji samochodu z dzikim zwierzęciem. Przy tym 90 proc. takich wypadków nie jest objętych oficjalnymi statystykami, gdyż policja odnotowuje jedynie 10 proc. takich zdarzeń – tych z udziałem ludzi, którzy zostali poszkodowani. Jak wska­zuje DJV, trudno w związku z tym było dotychczas opracowywać programy poprawy bezpieczeństwa na drogach – brakowało rozbudowanej informacji, gdzie i w jakich okolicznościach samo­chody zderzają się ze zwierzyną.

W listopadzie minionego roku nie­mieccy myśliwi i użytkownicy dróg uzy­skali jednak narzędzie, które pozwoli zmienić tę sytuację. Niemiecki Związek Łowiecki, we współpracy z naukowcami Uniwersytetu w Kilonii, opracował specjalny rejestr wypadków drogowych z udziałem zwierzyny. Każdy użyt­kownik ruchu drogowego może teraz, przez odpowiednią aplikację, tego typu wypadek zarejestrować. Miejsce nadania jest rejestrowane automatycznie, a dane dotyczące wypadku, takie jak godzina zdarzenia czy gatunek „uderzonego” zwierzęcia, dodawane są w specjalnym, łatwym w obsłudze elektronicznym formularzu. Dla lepszego określenia gatunku zwierzęcia możliwe jest też przesyłane zdjęcia do rejestru. Warto zauważyć, że istnieje możliwość prze­chowywania danych na smartfonie, gdy nie ma połączenia w danym momencie z Internetem.

Opracowana przez Niemiecki Zwią­zek Łowiecki aplikacja po raz pierwszy umożliwia jednolity – na terenie całego kraju – rejestr wypadków z udziałem zwierzyny. Naukowcy z Uniwersytetu w Kilonii będą te dane klasyfikować, wyjaśniać podłoże takich wypadków i oceniać pod kątem poprawy bezpie­czeństwa ruchu drogowego i lepszej ochrony zwierzyny.

Jak wskazuje DJV, rejestr jest częścią projektu „Zwierzyna”. Taki monitoring może być w przyszłości zastosowany także dla innych projek­tów, na przykład rejestrowania znale­zisk martwych zwierząt pod turbinami wiatrowymi czy obserwacji kierunków rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

Piotr Baraniecki / fot. Shutterstock.

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus