Zakichana demokracja

Afrykańskie dzikie psy uznawane są za najskuteczniejszych łowców wśród ssaków – statystyki wskazują, że największy odsetek podejmowanych przez nie ataków kończy się sukcesem.

Naukowcy są przekonani,
że wynik ten ma związek z wyjątkowo rozbudowaną i złożoną strukturą społeczną wielopokoleniowych klanów tworzonych przez te zwierzęta.

Okazuje się, że u podstaw ich skuteczności łowieckiej mogą znajdować się zachowania wypracowane na dość zaawansowanym etapie rozwoju społeczności ludzkich. Naukowcy zaobserwowali, że decyzja o tym, kiedy stado ma wyruszyć na polowanie, nie jest podejmowana samodzielnie przez dominujące osobniki, lecz jest wynikiem zbiorowej decyzji, kształtującej się w procesie przypominającym demokratyczne głosowanie.

Do takich wniosków
prowadzi analiza rytuałów powitalnych, których istotnym elementem jest… kichanie. Analiza tego zachowania wskazuje, że o rozpoczęciu łowów decyduje liczba kichnięć. Co więcej, zaobserwowano wyraźne rozróżnienie znaczenia decyzji osobników zajmujących różne pozycje w hierarchii społecznej. Kichnięcia osobników dominujących mają wyraźnie większą wagę niż pozostałych,jednak to nie one decydują. W sprawach angażujących całą społeczność konieczne jest osiągnięcie kworum, którego wielkość w jakiś niezaobserwowany jeszcze sposób uzależniona jest od rangi wyzwania i stopnia towarzyszącego mu ryzyka.

Aleksander Taras / fot. Flickr, Shutterstock.

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus