Zaraza w Norwegii

Przewlekła choroba wyniszcza­jąca – nazywana w literaturze CWD – od połowy ubiegłego wieku dręczy stada jeleni wapiti, mulaków i łosi w Stanach Zjedno­czonych i w Kanadzie.

Zaliczana jest do tzw. encefalopatii gąbczastych, podobnie jak znana w Europie cho­roba szalonych krów. Jest śmiertelnie groźna i nie ma na nią lekarstwa.

W ubiegłym roku chorobę wykryto u łosia i dwóch reniferów strzelo­nych w Norwegii. Opisywaliśmy ten incydent w październikowym nume­rze „Łowca Polskiego”. Norwegowie zobowiązali się wówczas do skrupu­latnej kontroli strzelanych u siebie jeleniowatych. W ciągu minionego sezonu pobrano próbki od 8 tys. sztuk. Okazało się, że u dwóch kolej­nych reniferów wykryto CWD. Oby­dwa pochodziły z okolic Nordfjella. W tej sytuacji Norweski Komitet Naukowy Bezpieczeństwa Żywności zadecydował o wybiciu całej lokal­nej populacji. Wyrok dotyczy około 2 tys. dzikich reniferów. Zadanie mają wykonać lokalni myśliwi. Po wyko­naniu redukcji ten rejon kraju będzie dla reniferów na pięć lat zamknięty. Pod lufę pójdzie każdy osobnik, który pojawi się w strefie zagrożonej. Nor­wegowie mają nadzieję, że to wystar­czający czas, aby priony, które chore zwierzęta zostawiły w przyrodzie wraz z moczem i kałem, uległy dezaktywacji.

Naukowcy podejrzewają, że do Skandynawii choroba trafiła wraz z przywabiaczami jeleni, uzy­skiwanymi z moczu grzejących się łań, które przemycane są do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Stąd całko­wity zakaz przywozu takich specyfi­ków na Stary Kontynent. Nie można jednak wykluczyć, że „import waliz­kowy” dostarcza tego typu specyfiki również do Polski. Dlatego kolejny raz uczulamy myśliwych, aby nie korzy­stać z takich specyfików, gdyż może to wywołać zarazę u naszych jeleni i łosi.

Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, ale w tej sprawie ści­śle współpracuje z Brukselą. Sytu­acja w Nordfjella niepokoi Komi­sję Europejską. Wiele przemawia za tym, że unijna Dyrekcja Generalna do spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności zaleci monitorowanie cho­roby w całej unii.

Marek Ledwosiński / fot. Shutterstock.

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus