Zielone wojsko

Amerykański Pentagon ogłosił konkurs na opraco­wanie technologii produkcji amunicji biodegradowalnej, zawierającej dodat­kowo… nasiona.

O kontrower­sjach związanych ze skażeniem śro­dowiska wywoływanym przez mate­riały wykorzystywane do produkcji amunicji, w tym amunicji myśliwskiej, szeroko pisaliśmy w styczniowym wydaniu naszego magazynu. Wbrew temu, co mówią na ten temat przeciw­nicy łowiectwa, działalność łowiecka ma w tym zaledwie marginalny udział. Żadne polowanie nie jest w stanie oddziaływać na środowisko naturalne w podobnej skali jak ma to miejsce w wypadku armii. Zanim jednak nasi przeciwnicy skierują swoje protesty przeciw wojsku, powinni zaczekać na wyniki konkursu ogłoszonego ostatnio przez amerykański Pentagon.

Założenia konkursowe nakładają na przedsiębiorców zadanie opraco­wania technologii produkcji amunicji biodegradowalnej, zawierającej dodat­kowo… nasiona. Miałyby one pozosta­wać zamknięte w amunicji, być wystar­czająco zabezpieczone, by przetrwać wystrzał i trafienie oraz zachować zdol­ność kiełkowania do czasu uwolnienia z pocisku. Jego ewentualne resztki mają być co najmniej obojętne dla środowiska bądź powinny zostać całkowicie wchło­nięte przez wzrastającą roślinę i nie mogą stanowić jakiegokolwiek zagrożenia dla roślin, zwierząt i ludzi.

Wojsko strzelające nasionami? Wbrew pozorom amerykańska admini­stracja wojskowa podchodzi do tego projektu bardzo poważnie, utrzymując, że współcze­sne technologie są na wystar­czającym poziomie zaawansowania, by poradzić sobie z pierwszym etapem tego wyzwania. Do cywilnego i komer­cyjnego zastosowania tego projektu jest jeszcze dość długa droga – choć Pentagon podkreśla, że nie będzie sta­wiał żadnych przeszkód w tej materii. Na razie jednak celem pierwszego etapu projektu jest opracowanie amunicji treningowej kalibru 40–120 mm, speł­niającej wszystkie wymogi balistyczne stawiane obecnie używanym pociskom. Trzymamy kciuki za powodzenie!

Jan Bocheński / fot. Shutterstock.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter