Carskie rykowisko

Prof. Roman Dziedzic i dr Michał Słoniewski postanowili opisać pamiątki łowieckie, które pozostały po carskim łowisku w Spale.

„Carskie gospodarstwo łowieckie w Spale w latach 1885–1914” to kolejna bardzo ciekawa książka ukazująca historię łowiectwa na naszych ziemiach. Autorami tej pracy są prof. Roman Dziedzic i dr Michał Słoniewski, którzy postanowili opisać pamiątki łowieckie, które pozostały po carskim łowisku w Spale.

Michał Słoniewski – który o Spale napisał już kilka książek – sięga po materiał historyczny i naukowy bez oglądania się na granice i bariery językowe. Wykorzy­stuje materiały zgromadzone w naszych polskich zasobach oraz państwowych archiwach rosyjskich w Petersburgu, Moskwie i Krasnogorsku, dzięki czemu dociera do nieznanych nam wcześniej informacji. W swoich poszukiwaniach trafia również na dokumentację foto­graficzną wywiezioną do Stanów Zjed­noczonych przez rosyjskich emigran­tów, a która znajduje się w bibliotece Beinecke Uniwersytetu Yale w stanie Connecticut.

Łowieckie wspomnienia

Najnowsza książka szczególnie powinna zainteresować myśliwych, ponieważ ukazuje bardzo ciekawe fakty dotyczące organizacji carskich polo­wań i sposobów zarządzania spalskim łowiskiem. Świadectwami materialnymi po tych czasach, na których oparli się autorzy, są dokumenty, trofea i fotografie. Dogłębna analiza pozwala nam wycią­gać ciekawe wnioski i ocenić łowiecką gospodarkę w carskim łowisku.

Zainteresowanie carów z dynastii Romanowów terenami Skierniewic i Spały zaczęło się w 1820 roku, kiedy car Aleksander I nadał Księstwo Łowic­kie wchodzące w skład Królestwa Pol­skiego swemu bratu wielkiemu księciu Konstantemu i jego żonie Joannie Gru­dzińskiej (księżnej łowickiej).

Od 1838 roku do wybuchu I wojny światowej księstwo stanowiło prywatną własność carów. Miejscem wypoczynku i polowań carskiej rodziny były Skier­niewice. Zatrzymywali się tam w pałacu arcybiskupim i polowali na terenie zwierzyńca oraz w okolicznych lasach. Bardzo doniosłym wydarzeniem w dzie­jach Skierniewic był zjazd trzech cesarzy (15–17 września 1884 roku): Fran­ciszka Józefa – cesarza Austro-Węgier, Wilhelma I – cesarza Niemiec, oraz Aleksandra III – cesarza Rosji. Przybycie Trzech Czarnych Orłów, jak ich wów­czas nazywano, było swoistą demon­stracją polityczną i miało na celu odno­wienie przymierza z 1881 roku.

Na mapie poszukującego nowych łowisk imperatora pojawiła się Spała. Położona wśród rozległych lasów Lubochni i Radzic niewielka osada młyńska nad Pilicą stwarzała idealne warunki do zbudowania wygodnej i bezpiecznej rezydencji myśliwskiej. […]

Piotr Załęski

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter