Czas zgromadzeń

Nowelizacja Prawa łowieckiego oznacza wybór nowych władz. Wkrótce zbiorą się zjazdy okręgowe. 

Wyłonią delegatów na zjazd krajowy i członków nowej Naczelnej Rady Łowieckiej. Jednak pierwszy krok należy do kół łowieckich. W całym kraju obradują walne zgromadzenia.

Zmiana ustawy łowieckiej weszła w życie pierwszego kwietnia. Zgodnie z jej zapisami Naczelna Rada Łowiecka przedstawiła ministrowi środowiska trzech kandydatów na urząd łowczego krajowego, z tej trójki minister wybrał i powołał nowego przewodni­czącego Zarządu Głównego PZŁ. Łow­czy krajowy przedłoży ministrowi pozo­stały skład Zarządu Głównego.

Nowy Zarząd Główny powoła nowych łowczych okręgowych. Kolej­nym etapem będzie wybór nowej Naczelnej Rady Łowieckiej oraz zwoła­nie Krajowego Zjazdu Delegatów, który uchwali nowy Statut PZŁ i przedłoży go ministrowi środowiska do zatwier­dzenia. Wcześniej muszą się jednak zebrać zjazdy okręgowe. Każdy okręg wybierze swoich delegatów na „krajówkę” oraz członka Naczelnej Rady Łowieckiej.

Nowi delegaci

Nowelizacja Prawa łowieckiego nie jest stworzona językiem jasnym i przejrzystym. Tuż po tym, jak weszła w życie, ruszyły analizy prawnicze, toru­jące właściwą interpretację jej zapisów.

Pierwszym obszarem sporu okazało się to, czy na planowane zjazdy okrę­gowe mają jechać delegaci wyłonieni w 2015 roku, czy też zupełnie nowi, których wyboru należy dokonać wła­śnie teraz. […]

Bogdan Bronowski / fot. Andrzej Wierzbieniec.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter