Długość ma znaczenie

Rosnąca popularność sztucerów typu Scout prowokuje do postawienia pytania: czy długość lufy przekłada się na celność broni? Wnioski nie są wcale oczywiste!

Rosnąca popularność sztucerów typu Scout prowokuje do postawienia pytania: czy długość lufy przekłada się na celność broni?

Standardem w myśliwskiej broni śrutowej są lufy długości 71 cm. Jeśli strzelamy sportowo, to strzelby do trapu powinny mieć lufy nieco dłuższe – najczęściej 760 mm, rzadziej 800–810 mm. Skeet preferuje lufy krótsze, np. 660 mm.

Długie lufy wykorzystywane są w broni przeznaczonej do polowań na gęsi. „Gęsiary” zwyczajowo mają blok luf długości 760 mm, ale zdarzają się i wyjątki – nieprodukowany już repetier Marlin Model 55 Goose Gun miał lufę jak kij od szczotki – długości 918 mm (!).

Podczas ostatnich targów łowiec­kich we włoskiej Vicenzie wystawiano łamane małokalibrowe pojedynki kalibru 9 mm Flobert pod naboje bocznego zapłonu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że strzelby miały lufy długości 110–120 cm. Taka broń służy do odstrzału drobnego ptactwa. Parę firm oferowało także specjalne nasadki do standardowych luf kal. 8 i 9 mm Flobert przedłużające je aż o 40–60 cm.

Wartość składu

Robert Churchill, uznany brytyjski rusznikarz i strzelec, promował broń śrutową z lufami długości 62,5 cm. Uważał, że jego konstrukcja ze specjalną szyną jest bardziej składna, lżejsza i szybsza w prowadzeniu celu. Nie ulega wątpliwości, że dubeltówki Churchilla umożliwiały błyskawiczne złożenie się do strzału. Osiągnęły pewną popu­larność przy polowaniach leśnych. Śrutówki wykonywane do dziś według tych angielskich wzorów nazywane są potocznie „strzelbami Churchilla”. Charakteryzują je wiercenia ¼ i ½ czoka. Niektórzy kwestionują przydat­ność tego typu broni, argumentując, że niewielka masa bloku krótkich luf prowadzi do zmniejszania szybkości ruchu strzelby przy wyprzedzaniu celów ruchomych. Drugim zarzutem jest więk­szy odrzut i podrzut luf.

Gładkolufowe strzelby typu „slug gun”, służące przede wszystkim do strzelania pociskami kulowymi (i okazjonalnie śrutem), mają lufy długości 50–65 cm. Broń policyjna czy wojskowa kal. 12 (zarówno półau­tomatyczna, jak i „pump action”) ma najczęściej lufy długości 45–51 cm. Jeszcze krótsze lufy mają tzw. wybijacze zamków, czyli broń ułatwiająca siłowe wejście do pomieszczeń.

Przy współczesnych prochach bez­dymnych, o niezwykle dużej prędkości spalania, optymalne ciśnienie gazów osiąga się już na stosunkowo małej długości lufy. Generalnie, dla prędkości i energii kinetycznej śrutu jest prak­tycznie obojętne, czy lufa ma długość większą czy mniejszą od 65 cm.

Udowodniono, że nawet lufa długo­ści 55 cm może nadać śrucinom wystar­czającą siłę rażenia. Różnica prędkości śrutu (mierzona w odległości 2,5 m od wylotu) między lufami cylindrycz­nymi długości 68 i 75 cm sięga zaledwie 2,5–3 proc. i jest bez znaczenia dla strze­lań myśliwskich.

Marek Czerwiński / fot. Rafał Łapiński

dlugosc-01 dlugosc-03 dlugosc-04

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter