Hymn spalskich łowów

Artur Śliwiński jest autorem „Pobudki spalskiej”, jedynego utworu, jaki można było śpiewać po polsku podczas organizowanych dla carskiego dworu polowań w Spale.

Polska kultura łowiecka XIX wieku i pierwszych trzech dekad wieku XX to czas, w którym powstało wiele znaczących dzieł lite­rackich, plastycznych i muzycznych. Podczas biesiad kończących uroczyste polowania często recytowano myśliw­ską poezję, a gromki śpiew rozlegał się po kniei. Wtedy to żył Artur Śliwiński – znany działacz łowiecki i zarazem wzo­rowy myśliwy, pisarz – ważna i barwna postać przełomu wieków.

Urodził się w 1839 roku w Kotli­skach w powiecie kutnowskim. Po ukończeniu nauki przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1863 roku zasko­czył go wybuch powstania stycznio­wego. Wziął udział w narodowym zrywie jako dowódca szwadronu jazdy w oddziale dowodzonym przez kapi­tana Michała Zielińskiego. Po upadku powstania został uwięziony w Cytadeli Warszawskiej, a gdy odzyskał wolność, poświęcił się działalności społecznej. [..]

Krzysztof Kadlec

 

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter