Krok od wieczności

Myślimy: „trofeistyka” – mówimy: „Jasiewicz”. Bohdan w tym miesiącu kończy 85 lat, ale jako myśliwy nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Właśnie przygotowuje do wydania swoje wspomnienia – nie tylko z polowań, ale również z czasu, gdy był naczelnym redaktorem naszego miesięcznika.

Jego znak to pędzący raby ody­niaszek. Koledzy utrzymują, że po raz pierwszy ta charakte­rystyczna grafika pojawia się pośród innych naskalnych malowideł o tema­tyce myśliwskiej w słynnej grocie Lascaux. Jednak Bohdan Jasiewicz stanowczo dementuje, że polował już w paleolicie, i szykuje się do świętowa­nia odrobinę skromniejszego jubile­uszu – dwustupięćdziesięciolecia. Jak to możliwe? Zsumujmy: w maju skoń­czy 85 lat. Wkrótce później minie 70. rocznica wstąpienia do PZŁ i 50-lecie członkostwa w kole „Lot-Haz”, a jeśli doliczymy jeszcze kilka dekad praktyki w preparowaniu trofeów łowieckich (i drugie tyle w produkcji renomowa­nych nalewek), okaże się, że do nie­śmiertelności jeden krok…

Jakim sposobem można zachować taką werwę? W czym tkwi sekret nie­zaspokojonego apetytu na życie? Jak ustrzegł się nudy, w którą wielu ludzi popada? Receptę Bohdan podaje bez wahania: mało spać, dużo śnić, a sny konsekwentnie realizować!

Jest człowiekiem wielu pasji: spor­towcem (zakochanym w swobodnym nurkowaniu i żeglarstwie), fotografem, a nade wszystko – myśliwym. Nieodża­łowanej pamięci Arkady Brzezicki napi­sał o Bohdanie: „Wszystko, co w życiu robi i do czego zmierza, jest łowiectwem najwyższej próby. W polowaniu zwykle ma na uwadze nie tylko cel ostateczny – strzał unieruchamiający zwierza, ale wszystko to, co jest z łowami związane, co stanowi ich piękno, istotę i moc”.

Jako były naczelny „Łowca Pol­skiego” potrafi doskonale oddać nastrój polowania, a opowiada ze swadą, sypiąc anegdotami i puentując historie w zaskakujący sposób. […]

Cały tekst w majowym wydaniu „Łowca Polskiego”

 

Bartosz Marzec / fot. Andrzej Wierzbieniec.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter