Książę na śniegu

Karol Radziwiłł urządzał polowania z niebywałym przepychem. Nawet monarchowie Europy nie mogli mu dorównać.

Łowy organizowane były z wielką starannością pod kierunkiem samego księcia, a główną atrakcją polowań zawsze były puszczańskie dziki.

Zamek Radziwiłłów w Nieświeżu był jedną z najwspanialszych sie­dzib magnackich w Polsce. Nad bryłą całej architektury górowały strze­liste wieżyce, wstępu broniły zwodzone mosty. Okazałe wnętrza wypełnione były dziełami sztuki. Wzrok przykuwała słynna galeria, składająca się z setek portretów Radziwiłłów ze wszystkich epok historycznych, panów na Nie­świeżu, Ołyce, Mirze, Kiejdanach, Białej i innych włościach.

W szeregu antenatów było wielu wybitnych myśliwych z księciem Karo­lem na czele, urządzającym polo­wania z niebywałym przepychem w Nadleśnictwie Deniskowicze, które znajdowało się w ordynacji kleckiej, najbardziej zalesionej części powiatu słuckiego.

Ciekawą personą tych łowów był strzelec i niedźwiednik Jan Baranowski. Jego ojciec podczas polowania pasował na myśliwego samego księcia Albrechta Radziwiłła. „Stary strzelec Baranowski, który towarzyszył w wielu wyprawach ojcu księcia, wbił niedźwiedziowi kor­delas pod łopatkę i następnie, podając gałązkę jodłową, okrwawionym koń­cem ostrza nakreślił krzyżyk na czole księcia, który zdjął kapelusz. Był to chrzest zabicia pierwszego niedźwie­dzia” – pisał w „Łowcu Polskim” (1913) świadek tego wydarzenia.

Wśród pracowników administra­cji leśnej Radziwiłłowie mieli wielu zawołanych myśliwych z zimną krw­wią, odwagą i znajomością leśnych praw.

Cały tekst w listopadowym numerze „Łowca Polskiego”

Piotr Załęski

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 21 Feb 2018

  • 19 Feb 2018

  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018