Nie takie groźne wiatraki

Ogłoszono wyniki badań na temat wpływu elektrowni wiatrowych na lokalne populacje ptaków. Werdykt: negatywna opinia o wpływie na środowisko, ale z zupełnie innych powodów.

wiatraki-01

Najnowsze badania na temat wpływu elektrowni wiatrowych na gniazdujące lokalnie gatunki ptaków opublikowane w prestiżowym czasopiśmie ekologicznym Journal of Applied Ecology wskazują na negatywne skutki zielonej energii. Badano zagęszczenie kuropatw, słonek i kulików w trakcie konstrukcji oraz po uruchomieniu  turbin. Okazuje się, że liczebność tych gatunków spada i w wypadku słonek i kulików nie odradza się już do poprzedniego poziomu.

Badania przeprowadziły Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (RSPB – Royal Society for the Protection of Birds) oraz agencja rządowa odpowiedzialna za opiekę nad narodowym dziedzictwem kulturowym Szkocji (SNH – Scottish Natural Heritage). Badano zagęszczenie 10 gatunków ptaków (w tym przede wszystkim kulików, słonek, kuropatw i siewek) na terenie 18 stanowisk. Zanotowano jednak potencjalnie pozytywny wpływ obecności turbin na niektóre gatunki – jak skowronków, kląskawek i świergotków. Wyniki te nie były jednak jednoznaczne.

Podstawowym wnioskiem z badań jest fakt, że trwały spadek liczebności ptaków wokół turbin wiąże się przede wszystkim działaniami podczas budowy. Niepokój i ewentualne zniszczenia środowiska wystarczyły, by liczebność słonek i kulików obserwowana w promieniu 500 metrów od turbin spadła o 48 proc.

„Wykazaliśmy, że dla niektórych gatunków istnieje poważne zagrożenie już w fazie budowy. Wybór odpowiedniego miejsca ma więc kapitalne znaczenie dla ostatecznego wpływu na środowisko” – powiedział Martin Harper krajowy dyrektor ochrony środowiska w RSPB. „Nasze badania nie potwierdziły jednak, że turbiny wiatrowe funkcjonują w środowisku jak młynki do ptaków. Obracające się turbiny nie stanowią takiego zagrożenia, jak by się można tego spodziewać” – dodał.

at / fot. Wikipedia GNU Free Documentation License

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 21 Feb 2018

  • 19 Feb 2018

  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018