Norka w pułapce

Myśliwi KŁ „Gęgawa” z Zagórowa – prowadząc redukcję populacji norki amerykańskiej – dowodzą, że bez nas przyroda sobie nie poradzi.

Obwód koła „Gęgawa” ma pięć tysięcy hektarów i leży na tere­nie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. To prawdziwy raj dla ptactwa wodno-błotnego. Stwierdzono tu występowanie aż 230 jego gatunków (w tym 150 gatunków lęgowych).

Mimo że myśliwi z „Gęgawy” co roku strzelają od 30 do 40 lisów (a na dodatek kilka jenotów), postępu­jący od dłuższego czasu spadek liczeb­ności lęgów dzikich kaczek i innych ptaków wodno-błotnych nie został powstrzymany. Podejrzenie padło na norkę amerykańską, która w śro­dowisku wodno-błotnym jest drapież­nikiem idealnym – doskonale pływa, nurkuje, a także szybko biega i świet­nie wspina się na drzewa. Wykorzy­stuje przy tym każdą okazję do ataku na potencjalną ofiarę, a zabija chętnie, nawet gdy nie jest głodna.

Norka potrafi niemal całkowicie wyniszczyć lokalne populacje niektórych ptaków i ssaków. Prawdę tę udo­wodniły badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii – pojawienie się norek amerykańskich na wyspach skut­kowało drastycznym spadkiem liczeb­ności mew, rybitw i innych gniazdują­cych ptaków. Ucierpiały także niezdolne do lotu w czasie pierzenia i niemal cał­kowicie wtedy bezbronne kaczki, gęsi, łyski i perkozy.

Podobnie ma się rzecz w Polsce. Badania Magdaleny Bartoszewicz, pro­wadzone w Parku Narodowym „Ujście Warty”, wykazały, że ptaki stano­wią 46–60 proc. biomasy wiosennych ofiar norki amerykańskiej. Taka presja obniża sukces lęgowy gatunków zasie­dlających mokradła i zbiorniki wodne i znacząco przyczynia się do spadku ich liczebności.

Kolonizacja Europy przez norkę rozpoczęła się od Skandynawii, Wysp Brytyjskich i Rosji. Dowodem występo­wania w obwodzie KŁ „Gęgawa” tego nieproszonego gościa były pozostawione na śniegu tropy.

lowiec_baner_09_2016_2 lowiec_baner_09_2016_3

Tomasz Sikora / fot. Shutterstock, iStock.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter

    Google Plus


    • 18 Feb 2018

    • 17 Feb 2018

    • 15 Feb 2018

    • 14 Feb 2018

    • 13 Feb 2018

    • 12 Feb 2018

    • 11 Feb 2018

    • 10 Feb 2018

    • 8 Feb 2018

    • 7 Feb 2018