Pogoda dla bażanta

Wielu myśliwym wydaje się, że wystarczy wybudować kilka podsypów w łowisku i wystrzelać drapieżniki, aby każdego roku było coraz więcej zwierzyny drobnej. 

Gdyby to było takie proste, w większości obwodów mielibyśmy tysiące bażantów, kuropatw i zajęcy. Mało kto zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony… owadów!

Powodów coraz mniejszej liczeb­ności zwierzyny drobnej jest, niestety, wiele. Problem stanowią nie tylko wszelkiej maści drapieżniki. Główną przyczyną dramatycznych spad­ków liczebności w ostatnich dziesięcio­leciach są zmiany w rolnictwie w połą­czeniu z niekorzystnymi warunkami pogodowymi! Można wypuszczać setki ptaków z zamkniętych hodowli, wykła­dać tony kukurydzy, strzelać drapieżniki i cały czas mieć ledwie kilka bażantów w łowisku. Moim zdaniem, kluczem do sukcesu jest poprawa warunków bytowania.

Nie da się działać skutecznie, mając znikomą wiedzę o biologii konkretnego gatunku, ponieważ ewentualny brak efektów może być powodem wycią­gania fałszywych wniosków, zniechę­cenia i rezygnacji. Na szczęście świat nauki wychodzi nam naprzeciw. Kolejni eksperci publikują swoje badania, odkrywając tajemnice poszczególnych gatunków, i pozwalają nam zrozumieć, jak wiele czynników może wpływać na liczebność populacji.

Na terenach rolniczych zwierzynie drobnej brakuje nie tylko pożywienia, ale przede wszystkim miejsc lęgowych! Tam, gdzie prowadzona jest intensywna gospodarka rolna, nie stworzymy dla niej „raju”, ale umiejętnie wykorzystu­jąc nieużytki, pobocza dróg czy nawet skarpy torowisk kolejowych, możemy pozytywnie wpływać na sukces lęgowy, który przekłada się na zasoby przyrodnicze.

Godowa energia

Majowe dni będą dla bażantów czasem bardzo intensywnym. Koguty nie tylko się odzywają, ale już zbierają swoje haremy, które mogą się składać nawet z 20 kur. Idealnie będzie jednak, jeśli kogut zgromadzi 5 do 10 kur – to ważna wskazówka dla myśliwych, ponieważ możemy dzięki temu określać stan naszej populacji. […]

Cały tekst w majowym wydaniu „Łowca Polskiego”

 

Andrzej Chojnowski

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter