Polscy imigranci

W takich landach jak Brandenburgia czy Saksonia łosie, których tam przez dziesięciolecia w ogóle nie było, spotyka się coraz częściej.

Nie tylko polskie wilki zasiedlają kolejne niemieckie landy, co powoduje w Berlinie coraz żywsze dyskusje na temat zagrożeń ze strony wilczych watah dla zwierzyny, zwierząt domowych i ludzi. Ostatnio niemieckie media wiele uwagi poświęcają również wędrówkom do Niemiec podejmowanym przez polskie łosie. Jak wskazuje Niemiecki Związek Łowiecki (DJV), w takich landach, jak Brandenburgia czy Saksonia lub Meklemburgia łosie, których tam przez dziesię­ciolecia w ogóle nie było, spotyka się coraz częściej.

Pod koniec ubiegłego roku obecność łosi zaobserwo­wano nawet w pobliżu autostrady we wschodniej części obwodnicy Berlina (Berliner Ring), niedaleko miejscowości Erkner. Informowały o tym media, a potwierdzał ten fakt nadleśniczy z Hangelsberg Lars Kleinschmidt.

Niemieccy leśnicy, a także DJV, wskazują, że w zindu­strializowanych Niemczech, silnie zaludnionych i poprzecinanych gęstą siecią dróg, rosnący napływ łosi trudno uznać za pozytywny. Zdolne do pokonywania dużych odległości potężne zwierzęta stanowią poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Migracji nie sposób jednak powstrzymać, dlatego bardzo prawdopodobna jest decyzja o kontrolowanych odstrzałach tego gatunku.

Maciej Basiewicz / fot. Shutterstock.

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 21 Feb 2018

  • 19 Feb 2018

  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018