Polskie psy

Myśliwym zawsze towarzyszyły psy. Kochaliśmy je i nie szczędziliśmy pieniędzy ani sił na wspaniałe psiarnie.

Tereny Polski sprzyjały myśli­stwu. Hrabia Kazimierz Wodzicki w 1858 roku pisał tak: „Myślistwo w naszym kraju stało wyżej, jak na całym kontynencie, nasze charty nie miały sobie równych… i zaszczytnie o nich wspominano”. Polacy kochali polowanie i oddawali się łowom z wiel­kim zaangażowaniem. W czasach pia­stowskich po raz pierwszy możemy odnaleźć psią specjalizację, tzw. śled­niki, które trzymały się tropu i w tym były tylko doskonalone.

W tamtych czasach myślistwo moż­nych, rycerstwa, szlachty i duchownych było powszechne. Idąc za przykładem swoich władców, nie szczędzili pienię­dzy i sił na wspaniałe psiarnie, wyśmie­nite konie i ptaki myśliwskie. Na tereny ówczesnej Polski przywożono – najczę­ściej jako dary lub godne królów zakupy – wyborne psy myśliwskie z całej Europy. Przybywały do nas wspaniałe gończe – pierwowzór europejskiego psa myśliw­skiego, wyżły oraz orientalne charty.

Prawdziwy rozkwit naszej kynologii nastąpił w czasach mody na polowania par force z wyspecjalizowanymi goń­czymi ras francuskich i angielskich. Tak polowano u Radziwiłłów w Nieświeżu, w Białej, w ordynacji Zamoyskich, u Alfreda Potockiego w Łańcucie i Anto­ninie, a w czasach powojennych w Nie­borowie. Osławiona psiarnia w ordy­nacji Wielopolskich, właścicieli zamku w Pieskowej Skale, składała się z 250 sfor gończych i należała do najlepszych w kraju. […]

Cały tekst w grudniowym numerze „Łowca Polskiego”

Gabriela Łakomik-Kaszuba / fot. Małgorzata Kartawik.

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 15 Jan 2018

  • 13 Jan 2018

  • 12 Jan 2018

  • 11 Jan 2018

  • 10 Jan 2018

  • 9 Jan 2018

  • 7 Jan 2018

  • 6 Jan 2018

  • 5 Jan 2018

  • 4 Jan 2018