Przepis na dokarmianie

Dokarmiać czy nie? Dokarmiać! – odpowiadają praktycy. Dokarmiać już teraz, ale nie byle jak i nie byle czym!  

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że naturalna stołówka powinna mieć zawsze pierwszeństwo nad „sztucznym” dokarmianiem.

Doświadczenia płynące z badań naukowych, eksperymentów i najlepszych praktyk w środowiskach, w których udało się powstrzymać regres zwierząt polnych – a w niektórych wypadkach doprowadzić do spektakularnego odwrócenia niekorzystnych trendów spadkowych – pozwalają na sformułowanie podstawowych warunków takiego sukcesu. Chronologicznie pierwszym krokiem jest ukształtowanie odpowiedniej struktury upraw, drugim warunkiem jest odpowiednia kontrola wpływu drapieżników w newralgicznym dla wszystkich populacji okresie, trzecim jest dokarmianie.

We właściwie zagospodarowanym środowisku polnym niczego nie zostawia się przypadkowi. Wprawdzie dostęp do naturalnego żeru zapewnia w pierwszej kolejności odpowiednio ukształtowana struktura upraw, to jednak specjaliści są zdania, że prowadząc działania na rzecz ochrony bioróżnorodności środowiska rolniczego, konieczne jest również posiłkowanie się dokarmianiem, które może pełnić kilka dodatkowych funkcji.

Bez złotego środka

W gospodarowaniu środowiskiem polnym w zasadzie nie rozróżnia się działań prowadzonych odrębnie dla poszczególnych gatunków. Praktycy wychodzą z założenia, że prawidłowo kształtowane środowisko rolnicze – np. pod kątem kuropatw – w równym stopniu posłuży innym gatunkom. Potwierdza to praktyka, wskazując, że jednym z pierwszych beneficjentów intensywnego ratowania kuropatw są zające. Zanim zaobserwujemy lokalny wzrost liczebności kuropatw, w pierwszej kolejności powinniśmy zauważyć wyraźną poprawę liczebności szaraków.

Podobnie dzieje się, gdy koncentrujemy się na poprawie warunków bytowania bażantów. Również i w tej sytuacji wzrost liczebności zajęcy będzie potwierdzeniem, że nasze działania zmierzają we właściwym kierunku.

Trzeba jednak pamiętać, że o ile zające znakomicie poradzą sobie w środowisku kuropatw i bażantów, to jednak oba gatunki przywołanych tu ptaków charakteryzują się odmiennymi preferencjami siedliskowymi. Kuropatwy to ptaki środowiska typowo rolniczego, otwartych przestrzeni upraw, pozbawionych lokalnych sukcesji leśnych i zalesień, podczas gdy bażanty preferują taki właśnie krajobraz, wzbogacony ponadto ciekami wodnymi i niewielkimi obszarami terenów podmokłych. Niestety, z punktu widzenia skuteczności naszych działań, interesy kuropatw i bażantów najczęściej nie dają się pogodzić. Dylemat ten dotyczy jednak w zasadzie wyłącznie kwestii zagospodarowania przestrzennego i struktury upraw. Zadania związane z redukcją drapieżników i dokarmianiem pozostają identyczne dla obu gatunków.

Naturalna stołówka

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że naturalna stołówka powinna mieć zawsze pierwszeństwo nad „sztucznym” dokarmianiem. Zapewnienie dostępu do naturalnych źródeł pokarmu, np. przez zakładanie i urządzanie remiz śródpolnych i terenów wokół nich, a także przez uzupełnianie ich składu gatunkowego roślinami zapewniającymi ptakom dostęp do nasion i owoców, jest podstawą dokarmiania.

Cały artykuł w październikowym numerze Łowca Polskiego.

Aleksander Taras / fot. Michael Brauer.

Zalecenia płynące z wieloletnich obserwacji i doświadczeń wskazują, że dla mieszkańców terenów rolniczych dokarmianie jest jednym z trzech kluczowych działań na rzecz zachowania bioróżnorodności środowisk polnych Przy projektowaniu remiz oraz podczas działań pielęgnacyjnych warto pamiętać o roślinach szczególnie cennych z punktu widzenia tworzenia naturalnych stołówek – chodzi o gatunki owocujące i produkujące nasiona Ważnym elementem kształtującym środowisko rolnicze jest kontrola liczebności drapieżników

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter