Puchalski 2017

Podczas XXII edycji najstarszego konkursu fotografii przyrodniczo-łowieckiej w Europie medal i tytuł Grand Prix powędrowały do Grzegorza Bobrowicza.

Sekret piękna fotografii przyrod­niczo-łowieckiej polega między innymi na absolutnej naturalno­ści bohaterów robionych fotogramów. Przyrodzie nie można niczego nakazać, ustawić „do zdjęcia”, wytłumaczyć, co ma robić. W takich konkursach, jak Konkurs Fotograficzny im. Wło­dzimierza Puchalskiego, o jakości prac decydują przede wszystkim głęboka zna­jomość przyrody i instynkt, po części klasycznie myśliwski, a także wytrwa­łość i… przysłowiowy łut szczęścia.

Łowieckie portrety

Na wernisażu XXII edycji Konkursu im. Włodzimierza Puchalskiego, który Redakcja „Łowca Polskiego” trady­cyjnie już zorganizowała w warszaw­skim Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich, właśnie o tych przymiotach fotografów zajmu­jących się fotografią łowiecką mówiono wyjątkowo dużo.

Temat wywołała już podczas części oficjalnej uroczystości prezes Oddziału Warszawskiego Związku Polskich Arty­stów Fotografików Magdalena Wdo­wicz-Wierzbowska, wręczająca nagrodę specjalną ZPAF, notabene w jakimś sen­sie jubileuszową, bo przyznawaną przez to stowarzyszenie w Konkursie Fotogra­ficznym im. Włodzimierza Puchalskiego już po raz piąty. Wyróżniając „portret” młodej sowy uszatej zatytułowany „Zjawa”, Magdalena Wdowicz-Wierz­bowska zwróciła uwagę – jako artysta zajmujący się właśnie portretem, tyle że ludzi – na trudność takiej fotografii, w której zwierzyna nigdy pozować nie będzie.

Mówił o tym też chwilę później – wyróżniony przez Kapitułę Kon­kursu Fotograficznego im. Włodzimie­rza Puchalskiego najwyższą nagrodą Grand Prix – Grzegorz Bobrowicz, kiedy, tradycyjnie, przedstawiał licz­nie zebranym w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa gościom wernisażu kulisy powstania nagrodzonego zdjęcia. Zro­biony z poziomu wody, z tzw. fototra­twy, fotogram przedstawiający walkę godową łysek, a zatytułowany „Pedi­cure”, wymagał, według słów autora, wiele wytrwałości, ale też refleksu i wiedzy o zachowaniu tych ptaków. […]

Piotr Baraniecki / fot. Grzegorz Bobrowicz, Andrzej Wierzbieniec.

 

Cały tekst w październikowym numerze „Łowca Polskiego”

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter