Repetier ze Stambułu

W Turcji, słynącej ze śrutówek klasy budżetowej, powstał pierwszy sztucer – całkiem udany repetier Turqua.

Pierwszy sztucer z lufą gwinto­waną, opracowany i wyprodu­kowany całkowicie w Turcji, pojawił się w końcu 2015 roku. Mia­łem okazję zapoznania się z tą bronią w Norymberdze, podczas targów IWA 2016. Sztucer był wtedy w fazie dopra­cowywania. W marcu bieżącego roku pokazano wersję lepiej dostosowaną do wymogów rynku. Broń prezento­wano także na innych wystawach, przy czym można było zaobserwować wpro­wadzanie kolejnych drobnych modyfi­kacji usprawniających całą konstrukcję.

Warto wiedzieć, że Turcja ma poten­cjał i możliwości – przed II wojną światową produkowano tam karabiny powtarzalne oparte na Mauserze wzór 98, współcześnie zaś wytwarza się wiele modeli nowoczesnej broni strzelec­kiej, głównie na podstawie niemieckich licencji. Prawo nie pozwalało jednak na wytwarzanie sztucerów. Myśliwi musieli zadowalać się strzelbami, także przy odstrzale zwierzyny grubej. Nie zaspokajało to oczywiście ich aspira­cji. Broń gładkolufowa typu slug jest skuteczna z dystansu nie większego niż 40–50 metrów.

Rusznikarz znad Bosforu

Tęsknota za bronią kulową była wyraźnie widoczna – powstawały np. strzelby kalibru .410 i 20, do złu­dzenia przypominające sztucery samo­powtarzalne FN BAR czy Benelli Argo. Nie brakuje też śrutówek stylizowanych na karabiny M16 i AK. Przepisy wresz­cie uległy zmianie, a pierwszy repetier powstał w firmie Ata Arms.

Co warto wiedzieć o tym producencie? Ata Arms została utworzona w 1997 roku przez Celala Yollu (1942–2010), utalento­wanego konstruktora i organizatora procesu produkcji. Zakład produkcyjny o powierzchni 9000 m² znajduje się w Istambule. W 2015 roku powstało tutaj ponad 60 tys. egzemplarzy śrutó­wek. Co najmniej 90 proc. strzelb trafia na eksport (do 61 krajów!), co dobrze świadczy o ich jakości.[…]

Cały tekst we wrześniowym numerze „Łowca Polskiego”

Marek Czerwiński / fot. archiwum Ata Arms.

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 21 Feb 2018

  • 19 Feb 2018

  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018