Strzeleckie grzechy

Zaczyna się nowy sezon i na strzelnicach ruch coraz większy. Ćwicząc przed wyjazdem na łowy, pamiętajmy o podstawowych zasadach, od których zależy strzelecki sukces.

Błędem początkujących strzelców jest przedłużanie celowania. Jeśli proces trwa zbyt długo, widzenie będzie się pogarszać. Strzelec zamiast przerwać celowanie i odpocząć, stara się strzelić za wszelką cenę

W amerykańskim korpusie marines strzeleckie reguły określa się mianem BRASS. Jest to skrót od pierwszych liter słów: breathe, relax, aim, slack i squeeze. Można je przetłumaczyć jako: oddech, odprężenie, celowanie, spust i wyzwo­lenie strzału. Przy precyzyjnym strzale konieczne jest wstrzymanie oddechu. Oddychanie objawia się rytmicznymi ruchami klatki piersiowej i obręczy barkowej, co wywołuje przemieszczanie się broni i utrudnia trafienie.

Szkoła oddechu

Przy spokojnym oddychaniu czło­wiek wykonuje średnio 12–18 cykli oddechowych na minutę. Jeden cykl zajmuje więc od 4 do 5 sekund. Przy obserwacji procesu oddychania można zauważyć, że wdech i wydech zajmują razem około dwóch sekund. Następny wdech zaczyna się po pauzie oddecho­wej, trwającej 2–3 sekundy. W tym czasie odpoczywają mięśnie oddechowe klatki piersiowej. Pauza oddechowa jest możliwa dlatego, że w płucach została jeszcze pewna ilość powietrza. Pamię­tajmy, że pauza oraz wentylacja płuc mają duże znaczenie dla strzelca.

Jest kilka szkół prawidłowego celo­wania i „wybierania” spustu podczas cyklów oddechowych. Jedna z nich sugeruje, że strzał należy oddawać na tzw. półwydechu. W odróżnieniu od wdechu wydech nie powoduje naprę­żenia mięśni. Przy półwydechu celowa­nie bez długu tlenowego może trwać o parę sekund dłużej. Druga szkoła zakłada celowanie i strzał na pełnym wydechu. Jest właściwa dla doświad­czonych strzelców, którym trzeba tylko paru sekund na precyzyjne wycelowa­nie i wyzwolenie strzału. Spotyka się również opinię, że wskazany jest tzw. ćwierćwydech,

czyli wypuszczenie przed celowaniem około 25 proc. powie­trza. Warto sprawdzić nasz organizm i wybrać najlepszą opcję.

Pauzę oddechową można przeciągnąć nawet do 12–14 sekund, co w zupełno­ści wystarcza dla wyzwolenia precyzyj­nego strzału. Niedoświadczony strzelec będzie się „dusił” już w 5–6 sekundzie pauzy.

Przy celowaniu podczas oddychania siatka lunety wykonuje mimowolny ruch w płaszczyźnie pionowej. Strzał spowoduje więc ułożenie się przestrze­liny nad celem (nabieranie powietrza) albo pod nim (pociągnięcie za spust w fazie wydechu). Warto także wska­zać dwa kolejne błędy. Pierwszym jest poszukiwanie celu dopiero po pełnym wydechu. Zwykle nie wystarczy już czasu na strzał. Strzelec zaczyna się śpie­szyć, brak powietrza prowadzi do długu tlenowego i wyzwala niecelny strzał. Drugim błędem, popełnianym nawet przez starych myśliwych, jest strzelanie przy wstrzymanym oddechu, ale przy płucach pełnych powietrza. Dlaczego?

Cały tekst w kwietniowym numerze „Łowca Polskiego”

Marek Czerwiński / fot. Rafał Łapiński, Shutterstock

Zaczyna się nowy sezon i na strzelnicach ruch coraz większy. To dobrze, bo regularny trening dodaje pewności siebie. Ćwicząc przed pierwszym wyjazdem na łowy, pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach, od których zależy strzelecki sukces Niecelny strzał jest często efektem nieprawidłowego ściągania języka spustowego. Powoduje to gwałtowne naruszenie linii celowania. Przyczyny mogą być różne – do najczęstszych zaliczamy brak doświadczenia lub nieprzyzwyczajenie do huku Podnosząc broń na cel, nie przerywamy obserwacji obiektu. Broń naprowadzamy idealnie w kierunku celu i dopiero w ostatnim momencie zaglądamy w okular optyki, najlepiej obuocznie Przy precyzyjnym strzale konieczne jest wstrzymanie oddechu. Oddychanie objawia się rytmicznymi ruchami klatki piersiowej i obręczy barkowej, co wywołuje przemieszczanie się broni i utrudnia trafienie Strzał musi stanowić zaskoczenie. Strzelec nie powinien wiedzieć, kiedy on nastąpi ani próbować go przewidzieć. Regularny trening dodaje pewności siebie. Wiemy, że pudło nastąpiło tylko z naszej winy i to mobilizuje do dalszej pracy

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter