Sztuka szkolenia

Mimo że psy myśliwskie mają wrodzone cechy łowieckie, to i tak bez odpowiedniego przyuczenia nie da się z nimi polować.

Szkolenie psa niekoniecznie musi oznaczać wysłanie go do profe­sjonalnej szkoły. Najlepiej, jeśli podejmiemy się tego sami, a z fachow­cem będziemy konsultować się w sprawach trudnych lub tylko po to, by upewnić się, czy wszystko robimy dobrze. Każdy pies – bez wyjątku – wymaga minimum przygotowania z zakresu posłuszeństwa, współpracy z przewodnikiem oraz obycia w terenie. Układając samodzielnie naszego pupila, poznajemy dokładniej mowę jego ciała, a to z kolei ułatwi nam odczytywanie jego zachowania na polowaniu. Jednak przede wszystkim powinniśmy wie­dzieć, jak duże korzyści płyną z samego procesu szkolenia psa i że tak naprawdę jest to niezbędne, jeśli chcemy mieć w nim pomocnika łowów, a nie kłopot.

Kształtowanie charakteru

Pierwsza korzyść, jaka płynie z samodzielnego szkolenia psa, jest taka, że pracując ze szczeniakiem, mamy wpływ na kształt jego charak­teru. Żaden pies nie rodzi się posłuszny, cierpliwy i skupiony na poleceniach przewodnika. Co najwyżej ma do tego predyspozycje i właśnie od nas zależy, czy je w szczeniaku rozwiniemy, czy stłumimy.

Zaczynając szkolenie, a raczej wychowywanie małego psa, budujemy między nami pewną relację. Uczymy go przychodzenia na zawołanie, chodzenia na smyczy, spania w swoim legowisku oraz wielu innych praktycznych czynno­ści. Wszystko to ułatwia nam wspólne życie, ale przede wszystkim szczeniak uczy się, że wykonywanie naszych pole­ceń to naturalny element funkcjonowa­nia w tym świecie. Uczy się, że słuchanie nas ma sens, bo usprawnia i porządkuje jego życie.

Jeśli mamy w domu młodego psa myśliwskiego, to bardzo dobrym sposo­bem na przygotowanie go do przyszłych łowów jest zapoznawanie go z zapa­chami zwierzyny, które będzie spoty­kał w łowisku. […]

Andrzej Wilczopolski / fot. Shutterstock.

Cały tekst w październikowym numerze „Łowca Polskiego”

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter