Test fotopułapek

Ponad rok temu zbadaliśmy rynek fotopułapek. Pierwsze wnioski z testów nie nastrajały optymistycznie. Sprawdzamy, co się od tego czasu zmieniło.

Pierwszym zadaniem, z jakim musi się zmierzyć myśliwy, podejmując decyzję o zakupie fotopułapki, jest odpowiedź na pyta­nie, do czego to ustrojstwo ma słu­żyć? Z definicji fotopułapka to nic innego jak aparat/kamera wyposa­żona w czujnik ruchu, który urucha­mia migawkę w chwili, gdy przed obiektywem cokolwiek się poruszy. Proste?

Nie do końca. Teoretycznie zaawansowana elektronika i obsłu­gujące ją oprogramowanie powinny zadziałać tak, aby uzyskać możli­wie najlepszy efekt w postaci zdjęcia i filmu. W praktyce okazuje się, że nie istnieje urządzenie na tyle uniwer­salne, żeby sprawdzało się w każdych warunkach. Dlatego inne będzie nam potrzebne, gdy zechcemy zabezpie­czyć domek myśliwski przed złodzie­jem, inne na nęcisku, a jeszcze inne do monitorowania kłusowników.

Te najbardziej rozbudowane apa­raty, a co za tym idzie najdroższe, powinny zapewniać dużą uniwersal­ność, ale wydatek zbliżony do 2 tys. złotych wcale nie gwarantuje, że zała­twimy tym wszystkie nasze problemy.

Poza tym należy pamiętać, że sama fotopułapka to jeszcze nie koniec rachunku. Gdy doliczyć do niego baterie, karty pamięci, kartę SIM czy metalową obudowę ochronną lub zasilanie solarne, szybko okaże się, jak mocno przekroczyliśmy średnią krajową. A można tę listę jeszcze rozszerzać.

Aby uniknąć przypadkowych, kosztownych w efekcie wyborów, trzeba ciągle pamiętać o budżecie. Lepszym rozwiązaniem dla koła może okazać się zakup dwóch róż­nych, a tańszych urządzeń zastoso­wanych do różnych celów, zamiast jednego topowego i drogiego. Zapew­nienia sprzedawców, że ten model na pewno nada się do wszystkiego, bo to najnowszy wynalazek, z całą pewnością można włożyć między bajki. W końcu Ferrari nie nadaje się do wyciągania byka z bagna, choć ma pod maską 500 koni. […]

Tomasz Żyrek

Cały tekst w październikowym numerze „Łowca Polskiego”

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter