Zakaz noszenia broni !

Sprawdziły się nasze smutne przewidywania. Minister MSWiA wprowadził zakaz noszenia broni.

Decyzja dotyczy Warszawy w granicach miasta, oraz całego województwa małopolskiego i całego województwa dolnośląskiego.

W województwie małopolskim nie wolno przemieszczać się  z bronią załadowaną i rozładowaną od 1 do 13. lipca, w Warszawie od 5. do 7. lipca, zaś w województwie dolnośląskim od 18. do 31. lipca. Za złamanie zakazu grozi wysoka grzywna. Przy jej orzekaniu sąd może też orzec przepadek broni, nawet jeśli nie stanowiła ona własności sprawcy.

Szerzej o decyzji ministra, o jej przyczynach i skutkach, piszemy w papierowym wydaniu lipcowego numeru ,,Łowca Polskiego”.

Rozporządzenie MSWiA z dn. 28.czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym – Dziennik ustaw 2017 poz. 1280.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1280/1

 

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 21 Feb 2018

  • 19 Feb 2018

  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018