fot. East News

Bambi musi zginąć

0
490

Historia amputacji w kniei nie tylko nie ociepla naszego wizerunku, ale dowodzi, że część myśliwych zaczyna wpadać w sieci pseudoekologów.

Kiedy zadzwonił Marek Led­wosiński, aby uzgodnić temat kolejnego artykułu, w pierw­szej chwili odmówiłem zamieszczenia w naszym piśmie historii wypuszczenia na wolność jelenia z amputowanym badylem. Jednak dyskutując z moim kolegą, uzmysłowiłem sobie, że jest to właściwy moment, aby rozpocząć dyskusję na temat zjawiska, w które – raczej nieświadomie – zaczyna brnąć część myśliwych.

Marek jest doświadczonym myśli­wym oraz dziennikarzem i zna­jąc moje negatywne nastawienie do tematu, w sprytny sposób próbo­wał usprawiedliwić całe zdarzenie, ale, moim zdaniem, swoje rozważa­nia opiera na błędnym przeświad­czeniu, że społeczeństwo nie akcep­tuje naszej pasji. Możemy różnić się w ocenie sytuacji, ale nie mogę się zgodzić z ocieplaniem naszego wize­runku przez dowodzenie, że myśliwy – tak jak każdy porządny weganin – też umie okazać empatię leśnym zwierzakom.

Drapieżnik czy przyjaciel?

Zwierzęta od wielu tysięcy lat towa­rzyszą człowiekowi i coraz częściej stają się pełnoprawnym członkiem rodziny, a niekiedy nawet ją zastę­pują. Dlatego argumenty wyznawców weganizmu trafiają dzisiaj na bar­dzo podatny grunt. To właśnie oni konsekwentnie każdego dnia przeko­nują społeczeństwo, że empatia (czyli umiejętność współodczuwania stanów emocjonalnych innych osób) dotyczyć powinna również zwierząt. Zarzucają nie tylko media elektroniczne filmami, w których ludzie w bestialski sposób znęcają się nad zwierzętami. Starają się udowodnić, że wszystkie zwie­rzęta są naszymi przyjaciółmi, dlatego hodowanie ich i jedzenie jest niegodne człowieka!

Myśliwi są ich wrogami numer jeden, ponieważ zabijamy zwierzęta, których nikt nie maltretuje! Dostar­czamy również na rynek może dro­gie, ale zdrowe mięso. Tym samym jesteśmy jedyną alternatywą dla tych, którzy nie godzą się kupować mięsa z hodowli przemysłowych. Rujnujemy całą argumentację wegan, dlatego tak zajadle nas atakują i będą atakować.

Pod wpływem tej medialnej nagonki wielu z nas musiało sobie zadać pyta­nie, dlaczego poluje? Odpowiedź nie jest trudna. […]

Paweł Gdula / fot. East News, iStock.

Reklama