fot. Shutterstock.

Barykada padła

0
810

Na zachodnim brzegu Wisły w Puszczy Kampinoskiej znaleziono dziki padłe na afrykański pomór świń. Nie byli to wędrowcy spod wschodniej granicy, lecz dziki miejscowe, zarażone prawdopodobnie przez nierozważnych ludzi.

Afrykański pomór świń nie wykraczał poza wschodni pas graniczny. Zaraza wdarła się w głąb kraju nie dalej, jak na sto kilome­trów. Jej marsz na zachód jest nieprze­rwany, ale powolny. W strategicznych planach obrony przed chorobą specja­liści szczególną rolę przypisywali Wiśle. Wydawało się, że wielka rzeka będzie dla wirusa barierą trudną do przejścia.

W całym kraju obowiązuje nakaz badania wszystkich padłych dzików w kierunku ASF. W połowie listopada do Państwowego Instytutu Weteryna­ryjnego w Puławach wysłano próby od dwóch dzików znalezionych na pobo­czach dróg w podwarszawskich gminach Nieporęt i Jabłonna. Okoliczności wska­zywały na to, że zwierzęta zginęły w koli­zjach drogowych. Miało to być rutynowe badanie, nikt nie spodziewał się afrykań­skiego pomoru świń na przedmieściach stolicy. Po kilku dniach sensacja. Obydwa dziki miały wirusa ASF!

22 listopada wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie wprowadzające granice tzw. obszaru skażonego oraz typowe w takich okolicznościach rygory sanitarne. Jego terytorium w całości leży na prawym, wschodnim brzegu Wisły. Jednak tego samego dnia z insty­tutu w Puławach przychodzi kolejna i naprawdę groźna wiadomość. ASF wykryto u dzików znalezionych w gmi­nie Izabelin, która leży na zachodnim brzegu Wisły, w Puszczy Kampinoskiej.

– Dziki leżały blisko dróg – informuje zastępca mazowieckiego wojewódzkiego lekarza weterynarii dr Stanisław Tęsio­rowski. – Próby wysłaliśmy do Puław, zanim z instytutu nadeszła wiado­mość o tym, że pod Warszawą jest ASF. Wszystko wskazywało na to, że dziki zgi­nęły w wypadkach. Wiadomość, że wirus przeszedł Wisłę, wszystkich zaskoczyła – wspomina lekarz.

Wojewoda przygotował następne rozporządzenie, ale dosłownie na kilka chwil przed jego podpisaniem z Puław nadeszła wiadomość o kolejnym dziku na lewym brzegu Wisły, u którego stwierdzono wirusa afrykańskiego pomoru świń. Zwierza znaleziono pod Ożarowem Mazowieckim. Projekt roz­porządzenia należało zaktualizować. A zatem obszar skażony na pewno obejmuje na prawym brzegu Wisły gminy Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew, Radzymin, miasto Legionowo i część miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogra­niczoną od północy i zachodu Narwią, a od południa Wisłą. Kolejne rozporzą­dzenie, wyznaczające obszar skażony na lewym brzegu rzeki, obejmie naj­prawdopodobniej gminy Stare Babice, Izabelin, Łomianki, Czosnów i Oża­rów Mazowiecki. W chwili druku tego numeru „Łowca Polskiego” trwały jesz­cze ostatnie prace nad rozporządzeniem wojewody mazowieckiego.

Wszystkie dziki strzelone na obsza­rach skażonych idą na użytek własny albo do utylizacji. Wcześniej każda tusza musi być zbadana w kierunku ASF. Trwa to kilka dni. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii obiecał przeka­zać kołom łowieckim kilkanaście konte­nerowych chłodni.

Barykada w postaci Wisły padła. Jednak specjaliści są przekonani, że to nie dziki przeniosły wirusa przez rzekę. W naszym kraju choroba naturalną drogą, czyli na dziczych grzbietach, przesuwa się ze wschodu na zachód w tempie dwóch kilometrów miesięcznie. Najbardziej prawdopo­dobne źródło zakażenia pod Warszawą i w Puszczy Kampinoskiej to kie­rowcy przyjeżdżający zza wschodniej granicy oraz ich samochody. Niewła­ściwa dezynfekcja i odpadki żywności przemycanej przez przejścia graniczne, pozostawiane w śmietnikach na przy­drożnych parkingach lub wyrzucane przez okno, a potem pożerane przez dziki. Ku tej teorii oficjalnie skłania się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi. Niedojedzona kanapka z kiełbasą zrobioną z zakażonej świni? Tak. Wirus ASF w wędlinach przeżywa kilka mie­sięcy. W mrożonej wieprzowinie nawet kilkanaście lat.

Marek Ledwosiński / fot. Shutterstock.

Reklama