fot. Alamy

Bitwa o ołów

0
1212

Alternatywne stopy metali używane w nowoczesnej amunicji mogą być bardziej toksyczne od stosowanego dotychczas ołowiu.

Wielu myśliwych pod naporem bezzasadnych argumentów pseudoekologów chce zastąpić ołów i szuka zamienników. Jednak ostatnie badania prowadzone na Monachijskim Uniwersytecie Technicznym są jednoznaczne – alternatywne stopy metali używane w nowoczesnej amunicji mogą być bardziej toksyczne od stosowanego dotychczas starego i sprawdzonego ołowiu.

Profesor dr Axel Göttlein jest pracownikiem Instytutu Leśnic­twa i Ekologii Lasu na Wydziale Nauk przyrodniczych Monachijskiego Uniwersytetu Technicznego – jednej z czołowych uczelni technicznych na świecie. Prowadzi projekt naukowy, współfinansowany przez związek bawarskich myśliwych Bayerischer Jagdverband (BJV). W listopadzie 2016 roku przyjechał do Warszawy na zapro­szenie Polskiego Związku Łowieckiego, by wziąć udział w konferencji poświę­conej zagadnieniom wykorzystania amunicji ołowianej w łowiectwie, gdzie wygłosił referat na temat aktualnego stanu badań nad alternatywnymi mate­riałami wykorzystywanymi do pro­dukcji amunicji myśliwskiej.

Projekt cieszy się szczególnym zainteresowa­niem myśliwych ze względu na narastające uprzedzenie opinii publicznej wobec ołowiu. Niemieccy naukowcy z jednej strony badają, czy pierwiastek ten jest rzeczywiście tak groźny, jak się go obecnie przedstawia, a z drugiej sprawdzają, jaki wpływ na środowisko naturalne mają materiały wykorzystywane w jego zastępstwie. Wprawdzie wyniki tych badań nie zostały jeszcze oficjalnie opubliko­wane, dlatego nie możemy przedstawić tu wszystkich informacji zaprezentowa­nych przez profesora Göttleina, możemy jednak stwierdzić, że wstępne dane prowadzą do zaskakujących wniosków.

Z deszczu pod rynnę

W prywatnej rozmowie po kon­ferencji profesor Göttlein stwierdził, że żałuje, iż z powodu warunków pogodowych nie udało mu się zrobić fotografii, która może zaskoczyć wszyst­kich przeciwników ołowiu i zagorzałych zwolenników jego zamienników. […]

Aleksander Taras / fot. Alamy, GettyImages, iStock, arch Winchester.

Reklama