fot. Shutterstock.

Bóbr budowniczy

0
1459

Kanadyjscy astronauci utrzymują, że potrafią dostrzec ją z pokładu międzynarodowej stacji kosmicz­nej, co sprawia, że największa na świecie tama bobrowa należy do nielicznego grona konstrukcji stworzonych przez zwierzęta, które widziane są z orbity okołoziemskiej.

Budowla pozostawała w ukryciu na niedostępnych terenach Parku Narodowego Bizona Leśnego w kanadyjskiej Albercie aż do 2007 roku, kiedy wypatrzona została przez naukow­ców analizujących zdjęcia satelitarne (zainteresowani mogą ją obejrzeć wpisu­jąc koordynaty: 58.2714, -112.2522).

Bobry, znane ze swoich wyjątkowych zdolności kształtowania środowiska i wybitnych zdolności w zakresie hydro­inżynierii, stworzyły 800-metrową tamę. O wyjątkowości tej konstrukcji świadczy również fakt, że – jak dowodzą obser­wacje terenowe – prace konstrukcyjne trwają tam co najmniej od 1970 roku, co czyni ten projekt wielopokolenio­wym przedsięwzięciem. Najstarsze frag­menty tamy, stanowiącej gęstą plątaninę gałęzi, korzeni, błota i kamieni, poro­śnięte są gęstą trawą. Co więcej, żyjące tam obecnie bobry pracują nad rozbu­dową tamy i wszystko wskazuje na to, że imponująca konstrukcja zostanie wkrótce powiększona o kolejne kilkaset metrów.

Park Narodowy Bizona Leśnego jest największym w Kanadzie i drugim co do wielkości (po Parku Narodowym Grenlandii) parkiem narodowym na świecie – zajmu­jąc powierzchnię 45,5 tys. km2 pokrywa obszar większy niż Szwaj­caria. Utworzony został w 1992 roku dla ochrony największej na świecie żyjącej na wolności populacji bizo­nów leśnych, których szacowana liczebność sięga obecnie około 5 tys. osobników. Wcześniej – w 1983 roku – obszar obejmujący obecne tereny parku został wpisany na Listę świato­wego dziedzictwa UNESCO.

Michał Ajdukiewicz / fot. Shutterstock.

Reklama