Shutterstock

Bolesny problem

0
677

Opublikowany w czerwcowym numerze „Łowca Polskiego” artykuł zatytułowany prowokacyjnie „Zakaz kopiowania” wywołał wśród kynologów dyskusję. Choć dotyczył Hiszpanii, nie jest obcy na naszym podwórku.

Psy myśliwskie są najstarszą grupą użytkowych zwierząt towarzy­szących człowiekowi. Związane są z nami od dawna, a korzyści z tego związku płynące trudno przecenić. Myśliwi, kynolodzy łowieccy i hodowcy – bez wyżłów i spanieli nie możemy się dziś obejść. Ten związek skutkować powinien szczególną troską, nie tylko o to, aby rodziły się zdrowe kolejne psie pokolenia, ale również zachowały swoje walory użytkowe.

Pies myśliwski to przede wszyst­kim pies użytkowy, którego wartość szacowana jest w realnej pracy. W śro­dowisku leśnym, w pracy wodnej, a nierzadko i w polu wyżeł czy spaniel z radością i z pasją pracujący długim ogonem niestety go uszkadza. Tak jest i będzie, bez względu na to, jak bardzo nie chcemy tego widzieć. O ile sprawa kopiowania uszu u psów rasowych nie budzi wątpliwości (jest to zabieg przeprowadzany obecnie jedynie dla poprawy wyglądu niektórych ras), o tyle kopiowanie ogonów to zupełnie inna sprawa.

Obowiązująca ustawa o ochronie zwierząt ma przede wszystkim chro­nić naszych czworonożnych przyja­ciół. Zabrania również takich zabiegów na zwierzętach, które mogą przyno­sić im ból lub być powodem stresu. W pełni zgadzam się z humanitarnym podejściem do zwierząt, które będąc rasowymi i uczestnicząc w pokazach piękności – jakimi są wystawy psów rasowych – nie muszą być pozbawiane jakichkolwiek części ciała.

Zarząd Główny Związku Kyno­logicznego w Polsce podjął uchwałę o niedopuszczaniu zwierząt z kopio­wanymi ogonami urodzonych w Polsce po 1 stycznia 2012 roku do wystaw psów rasowych. Ale czy przy tej okazji nie wylano dziecka z kąpielą? Całkowi­cie pominięto przy tej okazji dwa nie­zwykle dla nas istotne aspekty.

Co z psami myśliwskimi z ogonami już skopiowanymi, pracującymi – zgod­nie z predyspozycjami i wzorcami ras w łowiskach? […]

Cały tekst w sierpniowym numerze “Łowca Polskiego”

Marek Roszkiewicz / fot. iStock, Shutterstock.

Reklama