Broń zawodowca

0
631

Ze sztucerem spędza się z więcej czasu niż z żoną, zwykle też okazuje mu się więcej zainteresowania.

Nic dziwnego – od broni zależy życie zarówno zawodowego myśliwego, jak i osób będących pod jego opieką.

Postaci księcia Eustachego Sapiehy przedstawiać nie trzeba. Był to człowiek legenda, jeden z największych zawodowych myśli­wych w Afryce Wschodniej w złotej erze safari. Miałem niebywałe szczęście być jego uczniem, a dziś w moich rękach jest sztucer, z którym polował przez wszyst­kie te lata. Król afrykańskich sztucerów: Winchester Model 70, pre-64, w kalibrze .458 Winchester Magnum.

Pierwszą bronią – tą, którą miał zawsze przy sobie – był dla księcia eks­pres Jeffery w kalibrze .475 No 2. Wspa­niała broń, pochodząca jeszcze z lat dwu­dziestych. Jednakże, jak każdy ekspres, pozwalał on na danie jedynie dwóch strzałów. Przy polowaniu na gruboskórą, niebezpieczną zwierzynę, taką jak słoń, bawół czy nosorożec, często dwie nawet dobrze ulokowane kule nie wystarczą. Oczywiście, zwierz padnie w końcu, zwykle po mniej więcej 200 metrach, a tam strzela się na znacznie mniejsze dystanse. Do bawołów jest to 50–100 metrów, do słoni nawet 15–25 metrów. Zatem jest ogromna szansa, że przed oddaniem ducha taki napakowany adre­naliną bawół zdąży wykończyć myśli­wego, jego zawodowego przewodnika i zapewne tropiciela.

Trzeba za wszelką cenę zatrzymać taką szarżę. Celny strzał komorowy na pewno nie wystarczy. Energia musi być tak potężna, aby fizycznie zatrzy­mać ogromne zwierzę. Może tego doko­nać jedynie broń o wystarczającej sile obalającej (po angielsku: knockdown power). Jest to ilość energii dostarczana przez kulę do jej celu; zdolność kuli do zatrzymania zwierzyny na jej drodze lub do zatrzymania na bardzo krótkim dystansie szarży zwierzyny niebezpiecz­nej. Z tym pojęciem wiąże się bezpo­średnio jeszcze węższe: […]

Cały tekst we wrześniowym numerze “Łowca Polskiego”

Paweł Kardasz / fot. archiwum ŁP, Shutterstock.

Reklama