fot. Romuald Ozimek

„Bzura” na medal

0
317

Myśliwi z sochaczewskiego koła „Bzura” zasługują na uznanie nie tylko jako znakomici gospodarze łowisk, któ­rzy mogą pochwalić się świetnymi stanami zwierzyny drobnej (zająca i bażanta, ale także kuropatwy), ale także, co szczególnie godne podkreśle­nia, biorą udział w akcji „Myśliwska paczka”, wspierając domy dziecka.

Tym razem myśliwi odwiedzili placówkę w Strobowie i przekazali w darze wysokiej jakości konsolę do gier (o wartości ponad 1 tys. zł). Z kolei dla domu dziecka w Giży­cach zakupili potrzebny tam sprzęt – trzy odkurzacze (których koszt także przekraczał 1 tys. zł). W ten sposób po raz kolejny dowiedziona została prawdziwość maksymy: „Myśliwi dbają o przyrodę, a człowiek jest jej częścią”.

Dodajmy, że członkowie koła „Bzura” z sukcesami prowadzą wśród młodzieży działalność edukacyjną, opowiadając o przyrodzie i prawach natury. Zachęcają uczniów do zbie­rania kasztanów i żołędzi, z prze­znaczeniem na zimowe dokarmianie zwierzyny. Szkoła, która wykaże się największym zaangażowaniem, otrzy­muje nagrody. Za doskonały pomysł trzeba także uznać propagowanie tradycji łowieckich przy okazji święta naszego patrona. Dzieci zapraszane są wtedy na spacer do lasu, gdzie odbywa się „pogoń za lisem”, czyli poszukiwanie ukrytej w pobliżu ogni­ska lisiej kity. Triumfator otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową.

Kołem kieruje zarząd w składzie: Tomasz Ozimek – prezes, Radosław Kubalak – łowczy, Teodor Sokołow­ski – sekretarz, Michał Wawrzyniak – skarbnik, Marek Marcinkowski – członek zarządu.

Redakcja / fot. Romuald Ozimek

Reklama