Carskie rykowisko

0
896

Prof. Roman Dziedzic i dr Michał Słoniewski postanowili opisać pamiątki łowieckie, które pozostały po carskim łowisku w Spale.

„Carskie gospodarstwo łowieckie w Spale w latach 1885–1914” to kolejna bardzo ciekawa książka ukazująca historię łowiectwa na naszych ziemiach. Autorami tej pracy są prof. Roman Dziedzic i dr Michał Słoniewski, którzy postanowili opisać pamiątki łowieckie, które pozostały po carskim łowisku w Spale.

Michał Słoniewski – który o Spale napisał już kilka książek – sięga po materiał historyczny i naukowy bez oglądania się na granice i bariery językowe. Wykorzy­stuje materiały zgromadzone w naszych polskich zasobach oraz państwowych archiwach rosyjskich w Petersburgu, Moskwie i Krasnogorsku, dzięki czemu dociera do nieznanych nam wcześniej informacji. W swoich poszukiwaniach trafia również na dokumentację foto­graficzną wywiezioną do Stanów Zjed­noczonych przez rosyjskich emigran­tów, a która znajduje się w bibliotece Beinecke Uniwersytetu Yale w stanie Connecticut.

Łowieckie wspomnienia

Najnowsza książka szczególnie powinna zainteresować myśliwych, ponieważ ukazuje bardzo ciekawe fakty dotyczące organizacji carskich polo­wań i sposobów zarządzania spalskim łowiskiem. Świadectwami materialnymi po tych czasach, na których oparli się autorzy, są dokumenty, trofea i fotografie. Dogłębna analiza pozwala nam wycią­gać ciekawe wnioski i ocenić łowiecką gospodarkę w carskim łowisku.

Zainteresowanie carów z dynastii Romanowów terenami Skierniewic i Spały zaczęło się w 1820 roku, kiedy car Aleksander I nadał Księstwo Łowic­kie wchodzące w skład Królestwa Pol­skiego swemu bratu wielkiemu księciu Konstantemu i jego żonie Joannie Gru­dzińskiej (księżnej łowickiej).

Od 1838 roku do wybuchu I wojny światowej księstwo stanowiło prywatną własność carów. Miejscem wypoczynku i polowań carskiej rodziny były Skier­niewice. Zatrzymywali się tam w pałacu arcybiskupim i polowali na terenie zwierzyńca oraz w okolicznych lasach. […]

Cały tekst w czerwcowym numerze “Łowca Polskiego”

Piotr Załęski

Reklama