Centrum edukacji

0
716

Jubileusz 95-lecia opolscy myśliwi uczcili otwar­ciem nowego obiektu. Jest to Centrum Edukacji i Szkolenia, w którym między innymi realizo­wane będą programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Budowę rozpo­częto w lipcu 2018 roku, a inwesty­cję realizowano ze środków wła­snych Zarządu Głównego PZŁ oraz dzięki wsparciu kół dzierżawiących obwody na terenie okręgu.

Konieczne było zaciągnięcie kre­dytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całość przedsięwzięcia zamknęła się kwotą prawie trzech milionów złotych. W obiekcie swoje miejsce znalazła sala edukacyjna o powierzchni ponad dwustu metrów kwadratowych, gdzie stanęła olbrzy­mia oszklona gablota z wypchanymi zwierzętami, które występują na ziemi opolskiej.

Wokół centrum zbudowano ogól­nie dostępną ścieżkę edukacyjną z tablicami przyrodniczymi, wiatą i miejscem na bezpieczne rozpale­nie ogniska. W sąsiedztwie funk­cjonuje zagroda dzicza zajmująca 2,5 ha z dwoma platformami wido­kowymi i dodatkowo dwie zagrody po 10 arów, które służą jako miej­sce rehabilitacji dla dziko żyjących zwierząt.

Otwarcia obiektu i symbolicz­nego przecięcia wstęgi dokonali łowczy okręgowy Wojciech Plewka, prezes ORŁ Zdzisław Dzwonnik, ordynariusz diecezji opolskiej ksiądz biskup Andrzej Czaja, dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław Kucharski, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła i wojewoda opolski Adrian Czubak. Oficjalne otwar­cie i zwiedzanie obiektu zakoń­czono wspólną degustacją potraw z dziczyzny.

Andrzej Wierzbieniec / fot. Jan Plewka / Kronika związku.

Reklama