Dakota bez widłorogiej

0
686

Departament Ochrony Przyrody w amerykańskiej Północnej Dakocie udzielił swojej rekomendacji w sprawie dalszego całkowitego wstrzymania polowań na antylopy widłorogie.

Rekomendowana jest kontynuacja całkowitego zakazu polowań na ten gatunek z powodu postępującego spadku liczebności. Stanowy koordynator programów poświęconych zwierzynie grubej ogłosił, że aktualna liczebność widłorogich w Północnej Dakocie po raz kolejny osiągnęła rekordowe minimum, spadając do poziomu 3 600 osobników.

widloroga-00Polowania na antylopy widłorogie w Północnej Dakocie są zawieszone od 2009 roku w odpowiedzi na drastyczny spadek ich liczebności notowany na początku obecnego stulecia. Jeszcze w 2007 roku liczebność widłorogich szacowana była na 14 tys. sztuk.

Obserwowany obecnie drastyczny spadek jest niemal dokładną kopią sytuacji z końca lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to trzy kolejne szczególnie trudne zimy zmusiły władze do wstrzymania polowań na cztery lata. Antylopy odbudowały wówczas swoje pogłowie, wracając do normalnego poziomu. Teraz jest podobnie. Ostatnie lata przyniosły wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne zimą, dziesiątkując populację. W efekcie przyrost zrealizowany nie był w stanie zrekompensować zimowych strat.

Liczebność antylop widłorogich w skali całego kraju utrzymuje się na bezpiecznym poziomie, choć trzeba pamiętać, że silna presja łowiecka w latach 20. XX wieku oraz zmiany w środowisku naturalnym zredukowały ich liczebność do około 13 tys. osobników. Dziś dzięki licznym programom ochrony i wsparcia – poświęconym przede wszystkim tworzeniu i ochronie naturalnych korytarzy dla migracji – ich liczebność ustabilizowała się na poziomie około miliona osobników.

at / fot. Jim Holmes – flickr, Tom Pavel – flickr, Mike Cline – wikipedia.org

widloroga-01 widloroga-02

Reklama