fot. Andrzej Wierzbieniec

Dary pól, dary lasu

0
964

Aż cztery okręgi PZŁ przygo­towały stanowiska podczas III Agro Targów Wschód. Pokazujemy, że wspieramy rolni­ków, chronimy ich pola i owoce ciężkiej pracy.

Tak ważna impreza targowa, nad którą patronat honorowy objęli marszałek Sejmu Marek Kuchciński i minister Jan Krzysztof Ardanow­ski, nie przypadkiem została zloka­lizowana przy granicy z Ukrainą. To doskonałe miejsce do nawiąza­nia kontaktów handlowych.

Po uroczystym otwarciu przedstawiciele centralnych i wojewódzkich urzędów wraz z delegacją z Ukrainy, której prze­wodniczył wiceminister rolnic­twa Wiktor Szeremeta, zostali zaproszeni do namiotów PZŁ na degustację dziczyzny. W tym samym czasie liczni zwiedzający mieli okazję do rozmów z pra­cownikami zarządów okręgowych i do zapoznania się z publi­kacjami „Łowca Polskiego”. Na dzieci i młodzież czekały zabawy w rozpoznawanie głosów zwierzyny, malowanki i łami­główki. Dodatkową atrakcję sta­nowiły pokaz psów myśliwskich i możliwość zrobienia sobie zdję­cia z sokołem.

Andrzej Wierzbieniec

Reklama