fot. Shutterstock

Debata o drapieżnikach

0
485

Podczas spotkania poświęconego dużym drapieżnikom zamiesz­kującym teren Unii Europej­skiej, które odbyło się w zeszłym mie­siącu w Brukseli, omówiono kwestię zarządzania populacjami tych zwierząt w kontekście wspólnej polityki rolnej. Zastanawiano się również nad spój­nym przekazem medialnym dotyczą­cym tej kwestii.

Podczas debaty stwierdzono, że w wielu częściach Europy populacje wilków i niedźwiedzi osiągnęły „korzystny stan ochrony”. Należy w związku z tym zastanowić się nad adekwatnymi środkami gospodarowania (w tym zrównoważonego użytkowania) w celu zminimalizowania konfliktów. Pojawiła się sugestia, że polowanie może wymusić na niektórych dużych drapieżnikach unikanie ludzi.

W debacie brali udział przedsta­wiciele CIC (Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny), ELO (Europejskiej Organizacji Wła­ścicieli Ziemskich), IUCN (Mię­dzynarodowej Unii Ochrony Przy­rody), WWF (Światowego Funduszu na rzecz Przyrody), FACE (Federacji Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody), EUROPARC (Europejskiej Federacji Parków Naro­dowych i Krajobrazowych) oraz Sto­warzyszenia Pasterzy Reniferów.

(PS)

Reklama