fot. Kate Sterna

Diany ponad granicami

0
488

Z inicjatywy wiceprzewodni­czącej FACE i prezes łotew­skiego Klubu Dian „Lady Hunt Latvija” Lindy Dombrovskiej w listopadzie 2018 roku w Embute na Łotwie, podczas IV Międzynarodo­wego Spotkania Dian z Łotwy, Litwy, Estonii oraz Polski, przedstawicielki polujących kobiet z tych krajów pod­pisały porozumienie o współpracy, m.in. w dziedzinie promowania polo­wania jako metody zrównoważonego zarządzania dziką przyrodą.

Memorandum zawiera również zobowiązanie dla dian, by były opiekunkami tradycji łowieckiej, a ich działania mają stanowić wzór dla innych myśliwych.

Podpisany dokument przewiduje rozwijanie współpracy między klu­bami dian w tych krajach, w tym wymianę informacji, doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk łowiec­kich. Służyć temu będą także: orga­nizowanie wspólnych seminariów, prowadzenie warsztatów tematycz­nych, wymiana informacji nauko­wych, organizowanie polowań.

Zwieńczeniem łotewskiego spo­tkania było polowanie na rozle­głych terenach łowieckich rejonu Vainode. Na pokocie znalazły się klępa łosia, byk jeleń, łania, kozioł i trzy dziki. Nie mogło także zabraknąć tradycyjnej biesiady w pięknym domku myśliwskim.

(AL) / fot. Kate Sterna / Wiadomości.

Reklama