Do zobaczenia na finałach

0
855

Ósma edycja programu „Ożywić pola. Rok trznadla” dobiegła końca. Do „Łowca Polskiego” dotarło prawie sto sprawozdań, spośród których komisja konkursowa wybrała przed świętami Bożego Narodzenia 30 finalistów – najlepsze szkoły w naszym konkursie.

Listonosze, którzy codziennie dostarczają rozmaite prze­syłki do redakcji „Łowca Polskiego”, w drugiej połowie listopada mieli – obiektywnie trzeba przyznać uzasadnione – powody do narzekania. Każdego dnia dźwigali na trze­cie piętro kamienicy przy warszawskiej ulicy Nowy Świat 35 po kilka, a nawet kilkanaście sprawozdań nadsyłanych przez szkoły na zakończenie „Roku trznadla”. Pół biedy, jeśli były to grubsze nieco listy czy listowe przesyłki. Ale zdarzały się – i to wielokrotnie – ciężkie i wielkogabarytowe paczki. „Nie moglibyście organizować skromniejszych konkursów?” – padło nawet kiedyś pytanie.

Jako organizator programu „Ożywić pola”, który w imie­niu Polskiego Związku Łowieckiego koordynuje od 2005 roku całą akcję, nie byliśmy jednak wcale źli z faktu zasy­pania nas Waszymi – drodzy nauczyciele, myśliwi i dzieci – sprawozdaniami. Z dumą obserwowaliśmy, jak każdego dnia rosną (dosłownie!) góry paczek z opisami Waszych dzia­łań. Jedynym powodem do zmartwienia było pytanie, czy zmieścimy w jednym redakcyjnym pokoju wszystkie napływające sprawozdania.

Udało się, choć w ósmej edy­cji programu dotarło (do końca listopada) na warszawski Nowy Świat blisko sto sprawozdań (na 135 ostatecznie zgłoszonych szkół). Pojawiły się sprawozdania z placówek oświatowych, które wcześniej nie informowały nas, że uczestniczą w akcji (dopisaliśmy te szkoły do listy).

Nie zdradzimy jeszcze w styczniowym numerze ani listy trzydziestu szkół, które zakwalifikowały się do finału „Roku trznadla” (to ogłosimy w numerze lutowym „Łowca Pol­skiego”), ani tym bardziej ostatecznej klasyfikacji, czyli nie wskażemy, kto wygrał nasz konkurs, kto znalazł się na tzw. pudle, czyli w pierwszej trójce, kto trafił do pierwszej dzie­siątki, a kto zajął miejsca w czołówce, ale bardziej z tyłu. Chcemy kontynuować tradycję, że ogłaszamy te szczegółowe wyniki na spotkaniach ze szkołami – żeby emocje i niespo­dzianka były większe.

Dzisiaj możemy napisać, że najcięższe wagowo sprawozdanie przysłało Gimnazjum im. Władysława Nehringa z Kłecka, naj­większa formatowo praca dotarła do nas ze Stronia Śląskiego, najbardziej zaskoczyła nas (pozytywnie) forma sprawozdania ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, a członkom komisji konkursowej najbardziej spodobały się okładki sprawozdań ze Szkoły Podstawowej z Pogalewa Wielkiego i Gim­nazjum w Maciejowicach. Nie przesądza to, oczy­wiście, wyników ostatecznej klasyfikacji i radzimy się tymi informacjami zbytnio nie sugerować co do generalnych rozstrzygnięć, ale szkoły te już wyróżniły się w ten sposób w pamięci „Roku trznadla”.

Powoli układamy teraz terminarz spotkań – finałów regionalnych. Ich liczba i miasta, gdzie takie finały będą się odbywać, zależą od składu grupy finalistów, ale bez zbęd­nego ryzyka już dzisiaj możemy napisać, że jeden z finałów na 99 proc. odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2015 roku w stolicy Podkarpacia, Rzeszowie. Okręg rzeszowski, dowodzony przez łowczego Zdzisława Siewierskiego, dosłownie zasypał nas sprawozdaniami ze swoich szkół i choć kształt i zawartość merytoryczna opracowań są w poszczególnych przypadkach różne, to kilka szkół z tego terenu do finału dotrze na pewno.

Tradycyjnie mocne okazały się także Dolny Śląsk oraz Wielkopolska, ale dostrzegliśmy też bar­dzo ciekawe prace np. z Mazowsza czy wojewódz­twa kujawsko-pomorskiego. Pojawiły się nowe gwiazdy, a więc szkoły, które startowały w akcji „Ożywić pola” po raz pierwszy, a już przebojem wdarły się do czołówki.

Innymi słowy, czeka nas pasjonująca zima z kil­koma finałami regionalnymi i nagrodami dla szkół, nauczycieli i myśliwych. A od marca wystartujemy z dziewiątą edycją programu „Ożywić pola”. Kto będzie patronem kolejnej serii, zdradzimy jednak dopiero w marcowym numerze „Łowca Polskiego”.

Mirosław Głogowski

Reklama