Dobrynin poznaje trznadla

0
1132

Swoją przygodę z poznawaniem życia ssaków i ptaków ucznio­wie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie rozpo­częli podczas zwiedzania wystawy zatytułowanej „W głębi puszczy, za bagnami”, zorganizowanej z okazji 90. rocznicy Polskiego Związku Łowieckiego przez Nadleśnictwo Tuszyma.

Zwiedzanie wystawy stało się inspiracją do wzięcia udziału w ósmej edycji programu „Ożywić pola. Rok trznadla”. We wrześniu do szkoły zaproszono prezesa mieleckiego Koła Łowieckiego „Łoś” Mieczy­sława Struzika, który opowiedział uczniom o pracy myśliwych oraz ich działaniach na rzecz prawidłowego gospodarowania powierzonymi im zasobami rodzimej przyrody. Kolega Struzik zachęcił również dzieci do dokładniejszego poznania życia oraz zwyczajów trznadla zwyczaj­nego, który jest bohaterem programu „Ożywić pola”.

Kolejne spotkanie z Mieczysławem Struzikiem wzbogaciła prezentacja pod tytułem „Trznadel – mieszkaniec pól”. W szkole odbył się też międzyklasowy konkursu pod hasłem „Ożywić pola – edycja rok trznadla 2013/2014”, przy­gotowany przez nauczycielkę Krystynę Kozioł. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą na temat życia tego małego ptaszka, rozwiązując test składający się z wielu szczegółowych pytań. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknymi książkami, a wszyscy otrzy­mali pamiątkowe dyplomy.

pg

Reklama