fot. Shutterstock

Dzik jako bożek

0
552

Szacunek należy się wszystkim mniejszościom: etnicznym, religijnym czy kulturowym. No, chyba że chodzi o myśliwych. Wtedy koniec z tolerancją.

Profesor Dorota Probucka przedstawia nas jako moralnie upośledzonych, a w polowaniu widzi podobieństwo do seryjnego mordowania. Wywiad, jakiego udzieliła, dowodzi nie tylko skrajnej niechęci do osób myślących inaczej, ale i braku elementarnej wiedzy.

Oczerniać też trzeba umieć. W rozmowie, której zapis ukazał się na stronie Akademic­kiego Stowarzyszenia Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu, pani Probucka przywołuje słowa profe­sora Romana Tokarczyka (i zazna­cza, że się z tymi słowami w pełni zgadza): „W naszych czasach, w oce­nie zdecydowanej większości spo­łeczeństw, myśliwy to jednocześnie wyrafinowany morderca, kat, rzeź­nik, grabarz. To pazerny mięsożerca obciążony chorobliwym uzależnie­niem, podobnie jak pijak i narko­man, którymi zresztą nierzadko także bywa. To wyobcowany z harmonii piękną naturalnej przyrody: neuro­tyk, psychopata, pozorant i barba­rzyńca, jękliwym głosem powołu­jący się na przebrzmiała już kulturę łowiecką i należącą do lamusa historii tradycję” (pisownia cytatów oryginalna).

Proszę darować ten przydługi i przyciężkawy cytat, ale my – w odróżnieniu od naszych adwersa­rzy – jesteśmy merytoryczni. Otóż, jak wyjaśnia psycholog Jacek Lech, trudno być osobą neurotyczną i psy­chopatyczną jednocześnie. Psycho­pata charakteryzuje się nieodczu­waniem lęku (bądź lęk jest u niego mocno stłumiony), u neurotyka poziom lęku jest wysoki. Niska jest natomiast samoocena tego ostat­niego, podczas gdy psychopata ma o sobie doskonałe zdanie. Psycho­pata nie stosuje się do zasad i norm moralnych, neurotyk – jako osoba niepewna siebie – przestrzega ich literalnie. Nie koniec na tym. Psy­chopata nie ma skłonności samo­bójczych, a neurotyk jest smutny, zestresowany, podatny na apatię i depresję. Jak widać – same podo­bieństwa. Co więcej, psycholog bada­jący kandydatów na myśliwych nie wystawiłby osobom o takich bądź zbliżonych konstrukcjach psychicz­nych pozytywnego świadectwa. Pod­czas testów sprawdza się bowiem …[…]

Cały tekst w lipcowym numerze “Łowca Polskiego”

Piotr Szalaty

Reklama