fot. Shutterstock

Dziki bez paszportu

0
526

Unia Europejska zwiększyła ograniczenia mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się zarazy afrykańskiego pomoru świń. Na terenie Unii Europejskiej obowiązywać będzie teraz całkowity zakaz przemieszczania i transportu dzików – nie tylko z terenów objętych występowaniem ognisk ASF. Zakaz dotyczy transportu z jakiegokolwiek państwa członkow­skiego do jakiegokolwiek innego państwa członkow­skiego oraz państw trzecich.

Dodatkowo państwa, na terenie których stwierdzono występowanie ognisk ASF, a więc Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa i Polska – objęte zostały całkowitym zakazem eksportu świeżego mięsa świń oraz przetworów mięsnych i produktów mięsnych z obszarów dotkniętych zarazą.

To kolejny krok instytucji unijnych w kierunku ogra­niczania rozprzestrzeniania się zarazy na obszarze Unii Europejskiej. Niestety, choroba nie zna granic, a – jak przyznają eksperci – kluczowym czynnikiem jej rozprze­strzeniania są ludzie, dlatego wprowadzone ograniczenia (choć w pełni zrozumiałe i konieczne) raczej w niewiel­kim stopniu przełożą się na pożądane efekty.

(TS)

Reklama