fot. Marek Szczepanek

Ekonomiczna wartość szkockiego łowiectwa

0
649

Dane wskazują, że działalność związana z hodowlą i odstrzałem kuropatw w Szkocji tworzy dla ekonomii tego kraju rynek o wartości ponad 23 milionów funtów.

Ekonomiści z instytutu badawczego Fraser of Allander Institute przy Uniwersytecie Strathclyde opracowali na zlecenie Brytyjskiej fundacji ochrony zwierzyny i zwierząt dziko żyjących (GWCT Game & Wildlife Conservation Trust) raport o przychodach związanych z hodowlą i odstrzałem kuropatw. Raport ujawnia dziesiątki milionów funtów wpuszczanych do środowisk wiejskich oraz podstawę dla pracy ramach co najmniej 1072 pełnych etatów.

Towarzyszące raportowi badania ankietowe wskazują jednoznacznie, że dla 95 proc. respondentów, ewentualne wstrzymanie polowań na pióro w Szkocji odcisnęłoby się negatywnym piętnem dla jej ekonomii.

Przy odstrzale w 2009 r. zmniejszonym w stosunku do 2001 r. niemal o połowę, 41 proc. łowisk jest w stanie odzyskać od myśliwych koszty hodowli ptaków, co – mimo zmniejszenia odstrzałów – stanowi znaczną poprawę względem danych z 1990 r. kiedy rentownością mogło się pochwalić zaledwie 1 proc. łowisk.

Stewart Dunlop z Fraser of Allander Institute powiedział: „Zebrane dane doskonale pokazują, w jaki sposób łowiectwo wspiera ekonomię. Bezpośrednio. Tworząc miejsca pracy i przynosząc kapitał do odosobnionych środowisk wiejskich, które angażowane są dodatkowo w ochronę środowiska naturalnego Szkocji”.

at / fot. Marek Szczepanek

Reklama