Francuski przykład

0
535

Francuscy myśliwi zostali w tym roku frontalnie zaatakowani przez organizacje ekolo­giczne, które domagają się wprowadzenia zakazu polowania w niedziele i święta. 

Z takim postulatem ekolodzy wystąpili do tamtejszego ministerstwa środo­wiska, a bezpośrednim pretekstem do takiej akcji był fakt odnotowania nad Sekwaną w sezonie łowieckim 2015/2016 trzech śmiertelnych postrze­leń niemyśliwych w trakcie polowań.

Równocześnie na łamach prasy ugru­powania ekologiczne rozpoczęły kam­panię oskarżeń pod adresem myśliwych, zarzucając im nie tylko, że łowiectwo to najbardziej krwawe hobby spośród wszystkich uprawianych we Francji, ale też że m.in. zawłaszczanie do celów łowieckich terenów leśnych jest ze szkodą dla turystów i miłośników przyrody, a nawet zagrażaniem sobie i innym ze względu na brak odpowied­nich przepisów bezpieczeństwa dotyczą­cych polowań.

Zarówno Francuska Federacja Myśliwych (FNC), jak i rządowe Naro­dowe Biuro ds. Łowiectwa i Zwierzyny Dzikiej (ONCFS) natychmiast zareago­wały na tę antyłowiecką kampanię. Już na początku marca władze FNC, wykorzystując statystyki ONCFS, opu­blikowały specjalny komunikat w tej sprawie, a także rozpoczęły kampanię medialną. Do myśliwych skierowano także specjalnie przygotowany materiał, który przedstawia stan faktyczny.

Z materiałów FNC wynika m.in. jednoznacznie, że rzekome dramatyczne zagrożenie dla postronnych osób, jakie miałyby stwarzać polowania, to mit niemający poparcia w faktach. W ciągu minionych pięciu lat liczba wypadków z bronią myśliwską we Francji wynosiła około stu w sezonie, w tym ofiar śmier­telnych było kilkanaście. Wśród rannych myśliwi stanowili 86–90 proc. Wśród zabitych – poza feralnym obecnym sezonem – zazwyczaj były to jedna lub dwie osoby (i to najczęściej jako ofiary wypadków nie podczas polowań), a na przykład w sezonie 2014/2015 nie było w ogóle takiego przypadku.

Cały tekst w kwietniowym numerze „Łowca Polskiego”

Piotr Baraniecki / fot. archiwum ŁP

Reklama