fot. pexels.com

„Gęgawa” na finiszu

0
840

X jubileuszowa edycja akcji „Oży­wić pola” weszła wraz z począt­kiem roku szkolnego 2017/2018 w swoją końcową fazę.

Uczestnicy „Roku gęgawy” mają przed sobą, używa­jąc porównania z meczem hokeja, jesz­cze trzecią tercję. Zostały trzy miesiące na realizację kolejnych zadań związa­nych z naszym programem, czyli działań w terenie i zajęć w szkołach. Dla myśliwych i nauczycieli to czas na wymyślenie i przygotowanie ostat­nich przedsięwzięć i niespodzianek dla uczniów (np. fascynujących wycieczek).

To, co chcielibyśmy podkreślić jako organizatorzy programu „Ożywić pola”, to fakt, że uczestnicy programu działają z rozmachem, i to niezależnie od tego, czy mamy rok szkolny czy wakacje. Dobrym przykładem jest tutaj Szkoła Podstawowa w Łęknicy. 14 sierpnia dotarła do nas informacja o kolejnych wakacyjnych działaniach. Przeczytaliśmy w niej: „O bioróżnorodności uczniowie z ZSP w Łęknicy wiedzą już sporo. Przy­szedł czas na praktyczne zastosowanie wiedzy. Wspólnie z leśnikami oraz myśli­wymi z koła »Cietrzew« z Warszawy dzieci postanowiły założoną (wcześniej) remizę wzbogacić o miejsce bytowania dla gadów i płazów. Początkowe prace już za nami – pierwsze kamienie dotarły na miejsce”.

W czasie wakacji otrzymaliśmy też kilka relacji z działań podejmowanych w ostatnich dniach czerwca. W maleń­kim Bolesławowie koło ze Stronia Śląskiego w tamtejszym przedszkolu „Bajlandia” przeprowadziło specjalne zajęcia poświęcone wodzie i jej zna­czeniu dla środowiska. „Przedszkolaki odkryły – mogliśmy przeczytać w rela­cji z Sudetów – że można pokazać, jak spada płatek śniegu, jak płynie i szumi strumyk, jak cicho jest nad stawem i to, że woda jest również w herbacie, soku, zupie i że jest niezbędna do życia wszystkim żywym organizmom”.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej 206 w Łodzi pojechały z kolei 12 czerwca na ostatnią w minionym roku szkol­nym wycieczkę – w ramach programu „Ożywić pola” – do Ośrodka Hodowli Zwierzyny PZŁ „Gradów” w Wikcinku. Bogumiła Wolszczak, szkolny koordyna­tor akcji, napisała do nas potem: „Oglą­daliśmy piękne okazy poroża jelenia, kozła i łopaty daniela, a także okazały medalion odyńca. Podziwialiśmy także eksponaty ptaków. Następnie mieliśmy możliwość zapoznania się ze zwierzę­tami, które są w ośrodku hodowane – oglądaliśmy z bliska i nawet głaskaliśmy bażanty. Największe wrażenie zrobiła jednak na dzieciakach zagroda dzików”.

To tylko kilka przykładów pokazują­cych, że finisz „Roku gęgawy” jest bogaty w wydarzenia. Tym bardziej że kolejne szkoły zgłaszają chęć dołączenia do dzie­siątej edycji. Ostatnio sygnał taki otrzy­maliśmy od kierownictwa Szkoły Podsta­wowej im. prof. Kazimierza Sucheckiego w Wylewie, w gminie Sieniawa.

Powoli przymierzamy się do pod­sumowania kolejnej edycji programu. Zakładając, że w grudniu dociera­łyby do nas sprawozdania z akcji, a na początku 2018 roku ogłosiliby­śmy wyniki konkursu na najbardziej aktywne szkoły w dziesiątej edycji pro­gramu „Ożywić pola”, to gala odbędzie się prawdopodobnie na wiosnę. O szcze­gółach będziemy informować nauczy­cieli i myśliwych w kolejnych numerach „Łowca Polskiego”.

Mirosław Głogowski, ogólnopolski koordynator akcji „Ożywić pola”

/ fot. pexels.com

Reklama