fot. Rafał Łapiński

Gęsi na celowniku

0
1027

W ciągu ostatnich lat możemy zaobserwować dość dynamiczne zmiany zachodzące u gęsi. Liczebność gęgawy wzrasta, podczas gdy gęsi małe są skrajnie nieliczne.

Jedynym lęgowym gatunkiem gęsi w Polsce jest gęgawa. Nasze ptaki należą do tzw. populacji północno-zachodniej, której liczebność szacowana jest obecnie na ponad 600 tys. osobników. To bardzo dobry wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku ich liczebność wynosiła około 200 tys. Monitoring ptaków prowadzony w ramach Państwo­wego Monitoringu Środowiska wykazał, że gęgawa jest gatunkiem o największym tempie wzrostu populacji lęgowej wśród wszystkich krajowych gatunków ptaków. Na początku lat 80. XX wieku liczebność gęgawy w Polsce szacowano na około 1500 par, na przełomie wieku było ich około 3 tys., a najnowsze badania wska­zują, że w naszym kraju gniazduje dziś już około 6–8 tys. par.

Przyrostem liczebności wykazać się może również przelotna u nas gęś białoczelna i jest to również przyrost znaczący. Na początku lat 90. ubiegłego wieku liczebność populacji zimującej w północno-zachodniej Europie szaco­wana była na około 600 tys. osobników. Od tego czasu gęsi białoczelne podwo­iły swoją liczebność, osiągając obecny poziom 1,2 miliona sztuk, co czyni z niej najliczniejszy gatunek gęsi w Europie.

Myśliwi w Polsce mogą tego nie zauważać, bo w czasie jesiennej migracji gęsi białoczelne spotykane są dużo rzadziej niż zbożowe – ich jesienny przelot jest rozłożony w czasie, a ptaki te nie zatrzymują się u nas, tylko lecą do krajów Europy Zachodniej, głównie do zachodnich Niemiec, Belgii i Holan­dii. […]

Bartosz Krąkowski / fot. Rafał Łapiński, iStock, Shutterstock.

Upierzenie młodej gęsi zbożowej, w przeciwieństwie do starej, jest całe szarobrunatne z wyraźnym jasnym obrzeżeniem zarówno na grzbiecie, jak i na podbrzuszu Najliczniejszym gatunkiem gęsi występującym w Europie jest gęś białoczelna. Obecnie szacuje się, że liczebność tych ptaków osiągnęła poziom 1,2 miliona osobników Na początku lat 80. XX wieku liczebność gęgawy w Polsce szacowano na około 1500 par, na przełomie wieku było ich około 3 tys., a najnowsze badania wskazują, że w naszym kraju gniazduje obecnie około 6–8 tys. par

Reklama