fot. Rafał Łapiński

Gęsi nadają

0
1026

Akcja obrączkowania gęsi – którą cztery lata temu zainicjował Bartosz Krąkowski, ornitolog i myśliwy – wkroczyła w nową fazę. 

Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Ochrony Głuszca aż dziesięciu gęgawom pochwyconym w czasie pierzenia założono obroże GPS. Koszty programu są bardzo wysokie – rekompensatą będą cenne informacje o tym skrytym i bardzo ciekawym gatunku.

Wyruszyli o świcie. Brodząc po pas w wodzie, rozsta­wili i zamaskowali trzy sieci o łącznej długości 280 metrów. Nie jest to wprawdzie polowanie, ale instynkt łowiecki bardzo się w takiej akcji przydaje. Najpierw wybiera się miejsce „polowania” – w tym roku, choć poziom wody był wyjątkowo niski, zdecydowano się na Stawy Kiszkowskie oraz wielkopolskie jeziora: Gorzuchowskie, Rościńskie i Biezdru­chowo. Następnie trzeba wybadać, gdzie na akwenie znajdują się nocle­gowiska gęgaw i dokąd o świcie ptaki przemieszczają się na żer. Kluczem do sukcesu jest zsynchronizowanie działań „chwytaczy” i „naganiaczy” tak, by gęsi nie zdołały w ostatnim momencie skryć się w trzcinowisku. Znaczenie ma też czas. Gęgawy można pochwycić tylko na przełomie maja i czerwca, bo wtedy ptaki się pierzą i na krótko stają się nielotami.

Tajemnicze loty

Projekt obrączkowania jedynych gęsi gniazdujących w Polsce został zapocząt­kowany w 2012 roku i do dziś przy­niósł imponujące rezultaty. Za pomocą obroży wykonanych z żółtego two­rzywa, na których znajduje się kombi­nacja czterech liter i cyfr, oznakowano już 270 ptaków. Gdy warunki pogo­dowe sprzyjają, kod można odczytać nawet z odległości 500 metrów. Do dziś gęsi dały ponad 6,5 tys. odczytów, dzięki którym ornitolodzy mogą usta­lić m.in. sukces lęgowy czy zbadać trasy migracji.

W wyniku badań prowadzonych przez Bartosza Krąkowskiego oka­zało się, że do końca sierpnia lęgo­wiska w rejonie Kiszkowa opuszcza blisko 70 proc. ptaków. Głównym kierunkiem letniej migracji jest dolina Odry od Parku Narodo­wego Ujście Warty aż do niemiec­kich wybrzeży Morza Bałtyckiego w rejonie Rugii. Tylko nieliczne ptaki lecą w tym czasie na południe. […]

Cały tekst w lipcowym numerze “Łowca Polskiego”

Bartosz Marzec / fot. Rafał Łapiński.

R5B5653 R5B5652 R5B5654 R5B5655 R5B5656 R5B5658

Reklama