Głuszec z łusek

0
786

Kiedy blisko półtora roku temu oddział Klubu Kolekcjonera w Zamościu zainicjował akcję zbierania łusek na wykonanie pomnika głuszca, nikt nie przypuszczał, że po tak krótkim czasie będziemy mogli poinformo­wać o jej finiszu.

Nasz pomysł z dnia na dzień nabierał tempa, a po publi­kacji informacji o akcji w „Łowcu Polskim” zbiórka nabrała ogólnopol­skiego charakteru. Niemal każdego dnia przybywały do nas przesyłki z łuskami od myśliwych z każdego zakątka kraju – czasami tylko symboliczne kilka sztuk, a czasem ciężkie, kilkukilogramowe paczki z dołączonymi listami, w których gratulowano pomysłu. W sumie zebrali­śmy 342 kg łusek.

Pomnik głuszca miał stanąć przed Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. Pewny był też wyko­nawca pomnika, rodzimy artysta rzeźbiarz Bartłomiej Sęczawa. Pozosta­wał tylko wybór terminu, by godnie pomnik odsłonić. Termin pojawił się, gdy oddział klubu spotkało wielkie wyróżnienie, czyli zaszczyt organizacji X Krajowego Zjazdu Delegatów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ w Zwierzyńcu, który odbył się w czerwcu. To właśnie 11 czerwca nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika w asyście pocztów sztandaro­wych oraz zebranych licznie gości.

Odsłonięcia dokonały dzieci, które zwyciężyły w konkursie plastycznym „Głuszec – symbol Roztocza”. Pomnik nie powstałby bez ogromnego zaanga­żowania dyrekcji oraz pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego z dyrektorem Zdzisławem Strupieniu­kiem oraz Tadeuszem Grabowskim na czele. To dzięki nim głuszca wkom­ponowano w architekturę ośrodka, gdzie jest jednym z elementów ścieżki edukacyjnej. Pragniemy podziękować również naszym okręgowym władzom łowieckim z łowczym okręgowym Hen­rykiem Studnickim, od którego otrzy­maliśmy pomoc podczas zbiórki łusek i przy organizacji samego zjazdu.

Wszystkim osobom, które przy­czyniły się do powstania „naszego” głuszca, serdecznie dziękujemy, a myśli­wych z rodzinami i znajomymi zapra­szamy na nasze piękne Roztocze, które warto zobaczyć nie tylko z powodu głuszca z łusek.

Tomasz Sak

Reklama