fot. Kristofer Hansson

Grad medali

0
670

W zeszłym sezonie strzeliliśmy ponad 3000 medalowych kozłów. Ponad 500 z nich otrzymało złoty medal. A to i tak niepełne dane. Z powodu pandemii koronawirusa w kilkunastu okręgach nie udało się przeprowadzić wyceny.

Tym razem na kozła możemy zapolować dwa dni wcześniej niż zwykle. Zgodnie z naszymi przepi­sami, jeżeli początek sezonu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, sezon ten rozpoczyna się pierwszego dnia wol­nego od pracy. Zatem zamiast wyru­szać do łowiska w poniedziałek, 11 maja, możemy rozpocząć przygodę już w sobotę, 9 maja.

Aby skrócić czas oczekiwania na ten dzień, prezentujemy najlepszą dziesiątkę kozłów minionego sezonu. Jest się czym pochwalić! Dzięki pro­wadzonemu przez nas od blisko dziesięciu lat rankingowi możemy udowodnić, że oszczędzanie mło­dzieży, czyli rogaczy do piątego roku życia, przyniosło efekty. W ubiegłym roku tylko w obwodach dzierżawio­nych przez koła łowieckie strzelono 3003 rogacze, których parostki zostały wycenione na medal. Podczas prze­prowadzonych w 34 okręgach wstęp­nych wycen medal złoty przyznano 543 trofeom, srebro uzyskało 1111 parostków, a brąz – 1349.

To jesz­cze nie koniec, ponieważ ze względu na pandemię koronawirusa SAR­S-CoV-2 w piętnastu okręgach nie udało się dokonać wycen. Na podsta­wie informacji uzyskanych po oce­nach prawidłowości odstrzału wiemy jednak, że do strefy medalowej (trofea powyżej 430 gramów) kwalifikuje się ponad 1500 kozłów. Z tej liczby bli­sko setka ma szansę otrzymać co naj­mniej …(…)

Cały tekst w majowym numerze “Łowca Polskiego”

Wacław Matysek / Temat miesiąca.

Reklama